Кой е онлайн?

В момента има 6 посетителя в сайта

ОС НА БЧК-ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕМА: „ПОДГОТОВКА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ” НА УЧЕНИЦИ ОТ 6 КЛАС ПО ПРОЕКТ „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”

  • ПДФ

ОС НА БЧК-ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕМА: „ПОДГОТОВКА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ” НА УЧЕНИЦИ ОТ 6 КЛАС ПО ПРОЕКТ „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”На 31ви октомври и 1ви ноември ОС на БЧК – Ловеч провежда първата си група обучения с деца от 6ти клас на ОУ „Христо Никифоров” по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Министерство на вътрешните работи и Български червен кръст. Проектът е с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Лектори на обученията са доктор Пламен Вълчев и Габриела Кръстева.

Целта на обучението е предаване на основни знания за оказване на първа долекарска помощ и първа психологична подкрепа по време на настъпило бедствие – наводнение.

продължава>

РЗИ В ПАРТНЬОРСТВО С ОС НА БЧК-ЛОВЕЧ С ИЗНЕСЕН КАБИНЕТ ОТБЕЛЯЗВАТ НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

  • ПДФ

РЗИ В ПАРТНЬОРСТВО С ОС НА БЧК-ЛОВЕЧ С ИЗНЕСЕН КАБИНЕТ ОТБЕЛЯЗВАТ НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТОРегионална здравна инспекция град Ловеч в партньорството с Български Червен кръст – Ловеч проведе на 22.10.2018г. в клуб на пенсионера град Луковит кампания за отбелязване на национална седмица за борба със затлъстяването и световен ден на прехраната 16.10.2018г., под формата на изнесен мобилен кабинет „здраве на открито“. Изнесеният кабинет стартира от Ловеч на 17ти октомври на алея „Баш Бунар” където с подкрепата и на община Ловеч бе организиран и поход. Проведоха се измервания на кръвна захар, кръвно налягане и консултиране по проблемите на превенция на хроничните незаразни болести.

продължава>

МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ОТКРИ ДВА НОВИ КЛУБА В ТРОЯН

  • ПДФ

МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ОТКРИ ДВА НОВИ КЛУБА В ТРОЯНДни след като Български Червен кръст навърши 140 години в Троян се откриха на 30ти октомври два клуба на младежката организация .

Клуб БМЧК „Балкан” към училище ОУ „Иван Хаджийски” и клуб „Беклемето” към „Професионална гимназия по механоелектротехника” се обединиха към хуманната кауза на червенокръстците. Дадоха имена на своите клубове, избраха своите ръководни органи и план за работа. С подкрепата на ръководствата на двете училища новите доброволци ще преминат редица обучения за да разпространяват сред учащите знанията и уменията си за прилагане на първа долекарска помощ, здравна просвета, работа с деца и хора в риск и други.

продължава>

140 години БЧК

  • ПДФ

140 години БЧК140 години БЧК140 години БЧК

140 години БЧК140 години БЧК140 години БЧК

ОС НА БЧК ЛОВЕЧ ОСЪЩЕСТВИ МЛАДЕЖКИ ОБМЕН НА ДОБРОВОЛЦИ С ГЕРМАНСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ОБЛАСТ БРАУНШВАЙГ-ЗАЛЦГИТЕР

  • ПДФ

ОС НА БЧК ЛОВЕЧ ОСЪЩЕСТВИ МЛАДЕЖКИ ОБМЕН НА ДОБРОВОЛЦИ С ГЕРМАНСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ОБЛАСТ БРАУНШВАЙГ-ЗАЛЦГИТЕРПо подобна програма, но с цел подобряване и надграждане на знанията по ПДП и реакция при БАК наши доброволци ще върнат визитата в по-късен етап на годината или евентуално началото на 2019г.В програмата бяха залегнали обучения, интерактивни методи за преподаване относно здравословното хранене и здравословния начин на живот, агресията и стреса в училище , организиране на редица акции за международни дни, както и дейности свързани с приемствеността между поколенията. Част от тези дейности не се реализират от партньорите от ГЧК и молбата към нас бе да обучим техните доброволци с цел разширяване обхвата на техните дейности. Те имаха възможността да видят и опита освен на младежкия клуб Ловеч, но и на клубовете в Летница, Априлци и Тетевен.Дългогодишните партньори от Германски Червен кръст окръг Брауншвайг – Залцгиттер бяха на посещение в ОС на БЧК – Ловеч в периода от 08.10.2018г. до 12.10.2018 г. Дълго очакваната обмяна на опит с доброволци на младежки червен кръст от Брауншвайг-Залцгиттер се осъществи с представителите Rodriguez Cerrillo, Nekane – Ръководител на групата – щатен ГМЧК, Euber, Robert – Зам.ръководител на групата – доброволец ГМЧК, Heinemann, Viktoria – доброволец, Renner, Nieke– доброволец, Pisulak, Kacper – доброволец, Muresan, Maximilian -доброволец

продължава>

Страница 1 от 80