Кой е онлайн?

В момента има 22 посетителя в сайта

МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ЛОВЕЧ С НОВ КЛУБ В ТРОЯН

  • ПДФ

МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ЛОВЕЧ С НОВ КЛУБ В ТРОЯНВ навечерието на Рождество Христово, само месеци преди Български Младежки Червен кръст да навърши 100 години от създаването си, в Троян се откри на 23ти декември клуб на младежката организация . Той започна своята дейност с подаръци по случай коледните празници на децата сираци и полусираци в Троян и населени места с подкрепата и на община Троян.

Днес освен официалното откриване на клуба младите червенокръстци подготвиха скромни подаръци, които утре ще получат лежащо болни от Ковид-19 в двете боници на града. Инициативата отново е със съдействието на община Троян.

продължава>

100 ПАКЕТА СЪС ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА ЗА ДЕЦА В РИСК ДАРИ БЧК В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

  • ПДФ

100 ПАКЕТА СЪС ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА ЗА ДЕЦА В РИСК ДАРИ БЧК В ЛОВЕШКА ОБЛАСТПо случай Коледните празници младите червенокръстци направиха 100 пакета със здравословни хранителни продукти за деца сираци и полусираци от общообразователни училища от общините Луковит, Троян и Тетевен. Доброволците от БМЧК Луковит, Троян, Ловеч и Тетевен съвместно с ОС на БЧК Ловеч и общинските администрации раздадоха пакетчетата на децата на адрес, спазвайки и информирайки с материали децата във връзка с Covid-19.

Дарителската кампания е традиционна за червенокръстката организация и е в съответствие със Стратегия 2020 за подкрепа на най-уязвимите хора в условията на финансова криза.В областта здравословни храни получиха деца сираци и полусираци от училищата ОУ „Васил Левски“-с.Борима, СУ „Васил Левски“-Троян, СУ „Св. Климент Охридски“-Троян, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Троян, ОУ „Иван Хаджийски“-Троян, СУ „Васил Левски“- с. Черни Осъм, ПГ по СЕУ-Тетевен, НПГГСД „Сава Младенов“-Тетевен, СУ „Георги Бенковски“-Тетевен, СТНУ „инж. Георги Вълков“-Луковит, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Бежаново, ОУ „Христо Ботев“-с.Румянцево, ОУ „Васил Левски“-с.Торос.

продължава>

БЧК Ловеч предостави образователни комплекти на деца от социално слаби семейства

  • ПДФ

Инициативата e част от дългогодишната програма „Топъл обяд” и от програма

„Дейности в отговор на COVID-19”

БЧК Ловеч предостави образователни комплекти на деца от социално слаби семействаОбластният съвет на БЧК-Ловеч съвместно с представители на ОБУ «Неофит Рилски»-с. Дерманци и доброволци от БМЧК – Луковит предоставиха на адрес 60 комплекта за образователно и творческо развитие на деца от социално слаби семейства, сираци и полусираци образователни пакети, които съдържат лични предпазни средства, детски книжки с приказки и ученически пособия по програма „Топъл обяд” през учебната 2020/21 г. , който се реализира от началото на месец ноември в ОБУ «Неофит Рилски»-с. Дерманци. Инициативата се реализира в периода декември 2020 г. и февруари 2021 г. с финансовата подкрепа на Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК и Американската агенция за международно развитие (USAID), като част от програмата „Дейности в отговор на COVID-19” на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, чрез която БЧК продължава активно да оказва хуманитарна помощ в борбата срещу пандемията.

продължава>

5 ДЕКЕМВРИ-ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

  • ПДФ

5 ДЕКЕМВРИ-ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦАДнес празнуват тези, за които хуманността е висша човешка добродетел!

Скъпи доброволци,

От името на Български Червен Кръст- Ловеч приемете нашите благодарности за стойностния принос на вашето дело в утвърждаване хуманните ценности в съвременния ни живот, за утвърждаване ценностите на доброволчеството. В тежката епидемична обстановка в страната най-вече ви благодаря за силния характер, съчетан с огромни умения и усилия, проявен за подкрепа на физическото, умствено и духовно развитие на младите хора на Ловешка област, в подкрепа на хората в нужда от всички възрасти.

Открояването на доброволческата дейност са едно от основните измерения на активната гражданска позиция и на демокрацията, което претворява в действие европейските ценности като солидарност и недискриминация и по този начин допринася за хармоничното развитие на европейското общество, към което и ние принадлежим.

продължава>

Заповед

  • ПДФ

На основание чл.25, ал.4 от Устава на БЧК, във врыка с удължената извънредна епидемична обстановка с решение на 855/25.11.2020 г. Министерски съвет и Заповед на министъра на здравеопазванет № РД-01-677/25.11.2020 г.

 

НАРЕЖДАМ

  1. Да бъде преустановено провеждането на курсовете по Първа до лекарска помощ за кандидат-водачи на МПС, курсовете по Първа долекарска помощ на работното място и курсовете за кандидати за водни спасители в цялата страна, считано от 23:30 на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
  2. Планираните курсове чрез електронната система за записване да бъдат отменени
  3. Всички записани курсисти да бъдат уведомени по телефон н/или ел. поща.
  4. Информация за преустановяването на курсовете ло т. 1 да бъде публикувана в уебстраницата на БЧК и други съответни електронни канали за осведомяване.

Контрол ло изпълнението на заповедта възлагам на д-р Надежда Тодоровска, заместник-генерален директор на БЧК.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители за сведение и изпълнение.


Страница 5 от 98