Кой е онлайн?

В момента има 14 посетителя в сайта

5 ДЕКЕМВРИ-ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

  • ПДФ

5 ДЕКЕМВРИ-ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦАДнес празнуват тези, за които хуманността е висша човешка добродетел!

Скъпи доброволци,

От името на Български Червен Кръст- Ловеч приемете нашите благодарности за стойностния принос на вашето дело в утвърждаване хуманните ценности в съвременния ни живот, за утвърждаване ценностите на доброволчеството. В тежката епидемична обстановка в страната най-вече ви благодаря за силния характер, съчетан с огромни умения и усилия, проявен за подкрепа на физическото, умствено и духовно развитие на младите хора на Ловешка област, в подкрепа на хората в нужда от всички възрасти.

Открояването на доброволческата дейност са едно от основните измерения на активната гражданска позиция и на демокрацията, което претворява в действие европейските ценности като солидарност и недискриминация и по този начин допринася за хармоничното развитие на европейското общество, към което и ние принадлежим.

продължава>

Заповед

  • ПДФ

На основание чл.25, ал.4 от Устава на БЧК, във врыка с удължената извънредна епидемична обстановка с решение на 855/25.11.2020 г. Министерски съвет и Заповед на министъра на здравеопазванет № РД-01-677/25.11.2020 г.

 

НАРЕЖДАМ

  1. Да бъде преустановено провеждането на курсовете по Първа до лекарска помощ за кандидат-водачи на МПС, курсовете по Първа долекарска помощ на работното място и курсовете за кандидати за водни спасители в цялата страна, считано от 23:30 на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
  2. Планираните курсове чрез електронната система за записване да бъдат отменени
  3. Всички записани курсисти да бъдат уведомени по телефон н/или ел. поща.
  4. Информация за преустановяването на курсовете ло т. 1 да бъде публикувана в уебстраницата на БЧК и други съответни електронни канали за осведомяване.

Контрол ло изпълнението на заповедта възлагам на д-р Надежда Тодоровска, заместник-генерален директор на БЧК.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители за сведение и изпълнение.


ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ

  • ПДФ

Във връзка с изнесените в медиите факти относно работата на дарителска платформа, Българският Червен кръст заявява, че осъжда злоупотребите с дарени средства и незачитането на волята на дарителите и вярата в доброто. Вярваме, че отговорните институции бързо ще приключат проверката по казуса, за да не се наранява доверието в организациите, които отговорно и почтено управляват набрани финансови средства за благотворителност.

Дарителството, милосърдието и съпричастността към страданието на другия са изконни християнски ценности, дълбоко вкоренени в психологията на нашия народ. Благодарение на тях от създаването си преди 142 години до ден днешен БЧК подпомага уязвими групи от обществото, засегнати от бедствия, аварии и кризи, социално слаби и болни хора, самотни възрастни хора, деца – сираци, от бедни и многодетни семейства, пострадали при катастрофи и др. Това са хуманитарни каузи, за които всекидневно с отдаденост работят доброволците и служителите на Червения кръст, за да допринесат за решаване на редица социални и здравни проблеми на обществото. И това се случва благодарение на дарителите - индивидуални и корпоративни, които в зависимост от възможностите си помагат с колкото могат - от едно левче чрез СМС до стотици хиляди по банков път. А за да е прозрачно изразходването на набраните средства и да се осъществява контрол, БЧК много често сформира обществени съвети, в които влизат представители на държавни институции, неправителствени организации, местна власт, медии.

продължава>

60 ДЕЦА ОТ ДЕРМАНЦИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ДО КРАЯ НА ЗИМАТА ПО ПРОЕКТ НА БЧК

  • ПДФ

60 ДЕЦА ОТ ДЕРМАНЦИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ДО КРАЯ НА ЗИМАТА ПО ПРОЕКТ НА БЧКСекретариатът на ОС на БЧК в Ловеч спечели за девети път проект «Осигуряване на топъл обяд за деца» по програма «Партьорска мрежа за благотворителност». По проекта, който е с продължителност от 3 ноември 2020 до 28 март 2021 г., ще се организира трапезария в столовата на ОБУ „Неофит Рилски“ село Дерманци в която ще се предлага топъл обяд на 60 деца от социално слаби семейства, сираци и полусираци на стойност два лева на ден.

Подборът на целевата група - 60 деца от социално-слаби семейства, сираци и полусираци, на възраст от 7 до 14 години, живеещи в село Дерманци, община Луковит, се извърши по критерии, заложени в Правилник на БЧК за предоставяне на храна в обществени трапезарии на деца сираци и полусираци, деца с увреждания, деца от социално-слаби семейства с доход на член от семейството до 80 % от минималната работна заплата, редовно посещаващи учебни занятия. Училищното ръководство извърши социално анкетиране на учениците и на база събраните данни БЧК утвърди окончателния списък на бенефициентите. Всяко дете ще получи купони за всеки месец, а храненето ще се извършва в учебни дни, на обяд от 12.10 до 14.30 часа в  трапезария, обозначена със знака на Червения кръст.

продължава>

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ В ПОДКРЕПА НА ЗАСЕГНАТИ ХОРА ОТ ПАНДЕМИЯТА

  • ПДФ

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ В ПОДКРЕПА НА ЗАСЕГНАТИ ХОРА ОТ ПАНДЕМИЯТАБългарският Червен кръст продължава да оказва хуманитарна помощ и подкрепа на десетки хиляди хора, засегнати от пандемията. В продължение на шест месеца. БЧК ще реализира мащабна програма с финансова подкрепа в размер на 690 473.55 лв., предоставена от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.


продължава>

Страница 9 от 101