Регионална здравна инспекция
Телефон: 068/ 601 514