Раждането на Червения Кръст

  • ПДФ

Идеята за Червения кръст се ражда на бойното поле, след битката при италианското село Солферино, където швейцарския предприемач и филантроп Анри Дюнан, търсейки ауденция с Наполеон ІІІ, става свидетел на страданията на ранените френски и австрийски войници, изоставени на произвола на съдбата. Дюнан импровизира на място помощна акция с подръчни средства, заедно с жени доброволки от Солферино, грижейки се еднакво за войници от двете армии.


След завръщането си в Женева Анри Дюнан не може да забрави страшните сцени, на които е бил свидетел. Три години по-късно публикува “Спомен за Солферино” – една книга разтърсила Европа, в която не само описва ужаса, но и ясно излага идеите си. Предлага да бъде подписана международна конвенция, която да гарантира защитата на жертвите на войната и да бъдат създадени във всички страни дружества за помощ, основан и на принципа на безпристрастност и организирани от доброволци, обучени да се грижат за ранени.

В отговор на призива му на 17 февруари 1863 г. се създава “Международен комитет за помощ на ранените”. Този “Комитет на петимата” започва да пропагандира идеите си по света приканвайки във всяка страна да се създаде “Национален комитет за помощ на ранените”, като санитарните служби и доброволците бъдат обявени за “неутрални” и “неприкосновени”. През октомври 1863г. организират в Женева международен конгрес с участието на представители от 16 страни, като с това подготвят създаването на червенокръсткото Движение.

На международна конференция през 1864 година, 12 държави одобряват идеите на Анри Дюнан и подписват първоначалната Женевска конвенция, като се приемат съвкупност от правила за закрила на санитарните формирования от ефекта на военните действия.
Започва създаването на национални дружества -(напр. Испания 1863, Германия 1863, Италия 1864, Франция 1864, Русия 1867,Турция 1868, Британия 1870, САЩ 1881 …)

Приема се знака ЧЕРВЕН КРЪСТ НА БЯЛ ФОН като символ на закрила на жертвите и на лицата, които им оказват помощ.
От 1919 година Червеният полумесец  на бял фон също е възприет като защитен знак.