ВИЕНА 1965 ГОДИНА

  • ПДФ

Жан ПиктеПо време на ХХ Международна конференция на Движението, във Виена през 1965 година са приети СЕДЕМТЕ основни принципи, такива каквито са в момента, формулирани от Жан Пикте -  швейцарски гражданин, доктор по право, чието име днес носи конкурса по международно хуманитарно право.
Седемте основни принципи са резултат на вековен опит.  Те се явяват връзката между Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец, между Международния комитет  на Червения кръст и Международната федерация ня Червения кръст и Червения полумесец .  Те гарантират бъдещото развитие на Движението и на неговата  хуманитарнa работа.

  1. ХУМАННОСТ – Червеният кръст , роден от желанието за безпристрастна помощ на ранените на бойното поле, обединява в международен и национален мащаб стремежа да се предотврати , или облекчи човешко страдание. Целите му са да се защити живота и здравето, да се гарантира уважение към човека. Той насърчава взаимното разбирателство, приятелство, сътрудничество и мир между народите.
  2. БЕЗПРИСТРАСТНОСТ – Недопустима е дискриминация засягаща националност, раса, религиозни вярвания, класови или политически убеждения. Полагат се всички усилия да се облекчи страданието, приоритетно насочени към най-нуждаещите се.
  3. НЕУТРАЛНОСТЗа да продължи да се ползва с всеобщо доверие, Червеният кръст не трябва да взема страна при враждебни действия, или спорове от политическо, расово, религиозно или идеологическо естество.
  4. НЕЗАВИСИМОСТ – Червеният кръст е независим. Изпълнявайки ангажиментите си на помощник на Държавата в хуманитарната област в рамките на съответното национално законодателство, национолното дружество трябва да запази автономност, позволяваща му да работи в съгласие със Седемте основни принципи.
  5. ДОБРОВОЛНОСТ – Червеният кръст е доброволна организация, стимулира доброволчеството, подпомага нуждаещите се и не реализира печалба.
  6. ЕДИНСТВО Във всяка страна може да има само едно национално Червенокръско дружество. То трябва да е отворено за всички и да осъществява дейността си на територията на цялата страна.
  7. УНИВЕРСАЛНОСТ Червеният кръст е международна организация в която националните дружества имат еднакви права , отговорности и задължения да се подпомагат в нужда.