БЧК в област Ловеч

  • ПДФ

За негово начало може да се посочи м. Май 1878г. , когато нуждите, породени от тежката следвоенна действителност в града, изискват създаването на благотворително дружество.

В съхранения документ за събитието се четат както подписите на учредителите му – председателя на Окръжния съвет С. Златев , на председателя Градския управителен съвет Иван Драсов, така и определените му задачи. По съществените се свеждат до търсене на начини чрез доброволни пожертвования да се облекчават нуждаещите се от храна , дрехи и място за пребивание. Изхождайки само от това Благотворителното дружество може да се приеме за предшественик на Дружество Червен кръст в града. Но тъй като скромната информация не разкрива нещо повече, то за рожденна дата на днешния Ловешки клон на Червения кръст се приема 1885година.

 

След Съеднението на България през 1885 г., ловешкото гражданство, начело със своята революционна и родолюбива интелигенция, запозната със задачите и дейността на Руския Червен кръст, възприема идеята за създаване на такова дружество. Една от предпоставките е и концентрирането на войскови части в града. В излизащия по това време русенски вестник „Славянин”, бр.21 от 26 септември 1885 г. е написано: „Либералното бюро в Ловеч на 12 септември 1885 година покани няколко граждани на общо събрание за съставяне на дружество Червен кръст, действията на което ще ни бъдат потребни при първото пукване на пушката. Гражданите се събраха, дружеството се основа със записване на достатъчно членове, които в същата минута записаха своите волни помощи и в разстояние на четвърт час те възлязоха близо над 2000 лв. Същевременно се избра и привременно настоятелство да продължи събирането на помощи и потребни неща на дружеството. По указание на д-р Тефтик да се набавят ризи, гащи, чорапи, всичко потребно за ранените и болните, които не ще липсват при надвисналата опасност от обявяване на война.”
Мотивите за създаване на дружеството Червен кръст, освен за помощи при война, са и здравно-обществени. Голямата невежество у хората, ниската обществена хигиена, разпространението на болести и бедтвия посочват пътя, по който да се отправят усилията.
Изненадващото нападение на войските на сръбския крал Милан, който е начело на сръбско – българската война /1885 – 1886 г./ мобилизира силите на целия български народ. Новосъздадените четири клона – в Ловеч, Летница, Троян и Тетевен, активно се включват в подготовката за оказване на помощ на фронта и в тила. Те събират значителни средства, облекло, продукти и превързочни материали за подпомагане ан ранените и семействата на загиналите във войната. В същото време дружеството подпомага активно лечебните заведения, като организира курсове за медицински сестри и болногледачки.
През следващите годиниусилията се насочват към социално-помощната дейност и просвета – организират се здравни курсове сред населението по въпросите на медицинска помощ, предпазването от заболявания и усвояването на хигиенни знания. Тук излиза вече и списание „Медицина”, редактирано от д-р Петър Ораховац и д-р Стефан Ватев, първото научни списание в страната.
Повреме на Балканската  и Първата световна война дружеството събира хиляди левове, с които се закупуват необходими вещи. Освен това продължава да обучева медицински персонал за подпомагане на военномедицинската служба на българската армия, разкриват се специални подкрепителни спирки, хранителни и превързочни пунктове в Ябланица и Луковит за преминаващите болни и ранени. Отваря се и безплатна трапезария в Ловеч, където се хранят по 40 деца. Тук се приготвя и топла храна за ранените и болните войници, минаващи през града.
С чуство на отговорност и граждански дълг Ловешкото дружество на Червения кръст се включва активно в акциите за подпомагане на пострадалото население от Поволжието в Съветска Русия /1921-1922 г./, земетресението в южна България – 1928 г., където Ловешкия клон превежда 400 000 лева, наводнението в Севлиево през 1939 г. и други. Твсе крупни дела вън от града, а на местна почва то подпомага много нуждаещи се с пари и продукти, бедни и болни, като не забравя малките деца в колонията.
По инициатива на Ловешкия клон на Червения кръст, с председател д-р Съйко Съев, през 1924 г. е открита ученическа колония. През 1926 г. се подема инициативата за учредяване и организиране ан клон от Съюза за закрила на децата в града. През 1939 г. дружеството организира школа за 80 младежи, които изкарват едномесечен курс за подготовка по противовъздушна химическа защита, а през 1940 г. в нея участват 200 ученика от цялата страна. За гледане на болни и оказване на първа медицинска помощ, момичета и жени от града и околията се обучават за самарянки. Десетки самарянки постъпват като сестри и болногледачки в държвните и военните болници, разкрити в някои селища на окръга и в близаст до фронта, както и в подкрепителните пунктове на Български Червен кръст.
От 20- те години на века дружеството в града укрепва и се налага с авторитет.Безспорно голяма заслуга за това има най-дългогодишния му председател д-р Съйко Съев. Негова е идеята дружеството да стане инициатор за изграждането на лятната детска колония. Така, с помоща на дружеството „Наука и здраве” само за една година се построява двуетажната сграда. От 1925г. в нейните светли и хигиенични помещения летуват на две смени около 140 деца.
В тези години Ловешкия клон на Червения кръст работи и с младото поколение, на което идеите за благотворителност са близки.Резултатът от тази дейност са създадените в училищата първи младежки червенокръстни дружества /1921г./
Най-сериозните постижения на клона са след 50-те години на века. От 1949гт. По инициатива на д-р Крум Иванов се създава кабинет по кръвопреливане /кръвна банка/към болницата. Няколко години по-късно  се съставя картотека на платените кръводарители, а от 1959г. се организира безвъзмездно кръводаряване.
От 1951г. съществуват санитарните дружини, които с добре обучен актив подпомагат здравните органи при провеждане на масови лечебно-предпазни и санитарно-оздравителни мероприятия.
От 1952г. се поставя началото на планинското спасително дело в нашия район. В него и до днес действа отряд  планински спасители, готови при всякакви условия да помогнат за спасяването на човешки живот.
През 60-те години се създава окръжна комисия по водно спасяване, която води борба за организиране на профилирана здравна просвета по „Водоспасителен минимум”.
За нарасналия авторитет на червенокръстката организация в района убедително говорят следните цифри: за 1959г. тя има 159 дружества с 31500 члена, а през 1985г. те стават 329 с 96097 чл. Затова напълно достойно по случай 100-та си годишнина организацията е удостоена с орден „Кирил и Методий” – І степен.
Червенокръстката организация в града винаги е била съпричастна на болките и нуждите на хората и с готовност да им бъде максимално полезна.
С годините Ловешката червенокръстка организация се утвърждава като масова народна организация. Нейните дълбокохуманни цели, насочени към здравното възпитание на хората и опазването на техния живот и здраве, намират все по-конкретно въплащение в разнообразна дейност. Създадена е тясна връзка със здравеопазването. Важен дял в дейността е и участието и в изпълнението на програмата за здравната просвета и здравно – етично възпитание на учащите се.

Получени хуманитарни помощи от Областния комитет на Български Червен кръст и предадени на нуждаещите се от града и региона.

1996


Швейцария- бебешка храна- 2940 бр., опаковки на стойност- 543417.72 лв. и месни консерви- 800 бр. на стойност- 114160 лв.

1997


Националния комитет на БЧК- семейни пакети- 640 бр. на стойност- 5622128 лв.
Полски червен кръст- картофи- 550кг., брашно-50 кг., макарони- 40 кг. На стойност- 86040 лв.
Турски червен полумесец – брашно- 600 кг., захар-600 кг.ориз- 250 кг., макарони 250 кг.на стойност 1140700 и бульон – 25кг. На стойност 35750 лв.
Ливанско посолство- брашно-500 кг. и Полски червен кръст- картофи – 650 кг.на стойност 281850 лв.
Английски червен кръст – консерви /стар фасул с наденица/- 1728 бр. на стойност – 276480 лв.
Датски червен кръст- семейни пакети – 3370 бр. на стойност 4033000лв.
Германски червен кръст – семейни пакети – 1980 бр. на стойност – 21582000 лв.
САЩ – проект”Надежда” медикаменти – 6 кашона за болницата в Ловеч на стойност – 11982978 лв. и 2 кашона за болницата в Троян на стойност – 6010468 лв.
Националния комитет на БЧК – семейни пакети – 250 бр. на стойност 2098400 лв., паста за зъби – 300 бр., крем – 120 бр.и шампоани – 180 бр. всичко на стойност – 330000 лв. , детска храна – 15366 опаковки на стойност – 15005855 лв.
БМЧК- детски костюмчета – 100 бр. на стойност – 215000 лв.
Холандски червен кръст – медикаменти – 3 комплекта за болницата в Ловеч и 1- н за Троян на стойност – 11982000 лв.
Германски червен кръст – брашно 4500 кг. на стойност – 2925000 лв.
ЕСНО – сухо мляко- 300 кг. и млечна каша- 900 кутии на стойност 1765500лв.
Национален комитет на БЧК – тоалетни принадлежности на стойност 2497210 лв. и кърпи за лице- 910 бр., веро- 90 бр., белина- 90 бр. /за трапезарията/.
Чешки червен кръст- медикаменти 24 кашона за болницата в Ловеч на стойност – 11518200 лв.
Италия – ученически пособия – 10 кашона на стойност- 407620 лв. , употребявани дрехи на стойност 3617778 лв.
Национален комитет на БЧК – дамски костюми – 10 бр. на стойност – 20000 лв., презервативи – 1 кашон – на стойност – 404984 лв. , носни кърпи – 3080 бр. на стойност – 295987.20 лв., брашно  - 3400 кг.на стойност 18020000 лв., макарони – 20 бр. на стойност 270000 лв., ориз- 80 кг. на стойност 160000 лв.
САЩ – семейни пакети – 160 бр. на стойност – 1828560 лв.
ЕСНО семейни пакети – 300 бр.
Швейцария – препарат за миене на съдове – 500 бр. на стойност – 250000 лв., какао – 150 кг. на стойност 34284 лв., шоколадова глазура – 1500 бр. на стойност – 1800450 лв., плат- 150/250 – 240 м.на стойност – 192000 лв.
Дания- семейни пакети – 260 бр.на стойност 2430800 лв., сирене- 50 кг. на стойност – 894390 лв.
Андора семейни пакети – 50 бр.на стойност 30950 лв.
САЩ- програма за пенсионери – боб 1000 кг., брашно – 5000 кг., олио – 1002 кг. общо на стойност – 4908130 лв.
Турски Червен полумесец – дрехи втора употреба – 12 кашона на стойност – 7442976 лв.

1998 г.


Холандия – семейни пакети - 210 бр.ц на стойност – 2161655 лв.
Швейцария- сладкарски изделия - 420 кутии на стойност  176400 лв.
Германски червен кръст- платове 240 м., изкуствен плат – 120 м., захар – 500кг. общо на стойност 564000лв.
Швейцария- шоколади- 2000 бр. на стойност 1341800 лв., пушено месо- 560 кг. на стойност – 383250 лв.
Италия – перилни препарати – 444 бутилки на стойност 451104 лв.
Национален комитет на БЧК „На сираче хляб не се отказва”- макарони 3900 кг. на стойност 312000 лв., кутийки на приятелството – 60 бр. на стойност 120 лв., дънки- 384 бр. на стойност 7680 лв., детски пюрета – 4350 бр. на стойност – 301500 лв. беболак – 264 опаковки на стойност – 490512 лв., овесена каша – 360 кутии на стойност 516600 лв.
Холандия- медикаменти – 3 кашона за Диспансера за белодробни болни на стойност 4692756 лв.
Германия – телешко месо /консерви/ - 1584 бр.на стойност 3883968, течна храна  - 70 кашона, на стойност 991200 лв.
Швейцария – шампоани – 1000 бр. на стойност 83000 лв., детска пудра – 8 кашона на стойност 19328 лв., детски играчки – 2 кашона на стойност – 257704 лв., замразено месо – 960 кг. на стойност – 644480 лв.

1999 г.


АЧП – бельо – 8 кашона на стойност 2108096 лв., кутийки на приятелството – 2 кашона /200 бр./ на стойност 4644688 лв.
Германски Червен кръст – семейни пакети – 140 бр. на стойност – 2088 лв., термометри – 120 бр. на стойност – 147 лв., дрехи втора употреба – 6 кашона на стойност – 662.46 лв., тестени изделия – 2 кашона  на стойност – 86.24 лв., крем – 150 бр. на стойност – 78.35 лв.
Швейцарски Червен кръст – нови дрехи – 20 кашона на стойност – 84960 лв., сухо мляко – 85 кашона на стойност – 14693 лв., замразен зеленчук – 218 кашона на стойност – 877014 лв.
Национален комитет на БЧК – детски пюрета – 16 кашона на стойност 384 лв.и каша „Слънчо” – 5 кашона.
Испански червен кръст – семейни пакети – 150 бр., на стойност – 3526.50 лв., футболни топки – 12 бр. на стойност 75 лв.

2000г.


САЩ- летни дрехи – 16 кашона на стойност 10976.32 лв., медикаменти 1 кашон / капки за очи/ на стойност 1518.48 лв., дрехи втора употреба 2 бали на стойност 14894 лв., семейни пакети – 35 бр. на стойност 822.50 лв., от Фондация”Елиес” – детски пюрета – 1560 бр. на стойност – 1248 лв.
Испански Червен кръст – дрехи втора употреба – 21 кашона на стойност 14435.19 лв.
Германски Червен кръст брашно – 400 кг. на стойност – 168 лв., перилни препарати – 5 кашона на стойност 166.80 лв., брашно- 500 кг. за Дома за ММ в Луковит.
Швеция – дрехи втора употреба – 3 бали на стойност 750 лв.


 

 

Швейцария