Началото на БЧК

  • ПДФ

Хронология на развитието на БЧК.

Организират се  първите курсове за самарянки 1911 г.
Организират се първите курсове за самарянки
Обучават се  младежи за оказване на първа помощ 1934 г.
Обучават се младежи за оказване на първа помощ
Начало на доброволното кръводаряване 1940 г.
Начало на доброволното кръводаряване
Първите планински спасителни постове 1940 г.
Първите планински спасителни постове
Създава се служба Бърза помощ 1945 г.
Създава се служба Бърза помощ
Организират се първите  санитарни дружини 1950 г.
Организират се първите санитарни дружини
Начало на организираното водно спасяване 1964 г.
Начало на организираното водно спасяване