Обучение за ученици

  • ПДФ

Долекарска помощ Сформира Ученически Екипи за оказване на Първа Помощ /УЕПП/.
С помощта на училищните медицински кадри обучението протича в рамките на учебната година, а за проверка на усвоените умения се организират училищни, общински,областни и национални състезания.

На основание подготвените и подписани споразумения за партньорство с учебни заведения – ПГМЕТ и ГЧЕ «Екзарх Йосив», Секретариатът на ОС на БЧК – Ловеч разширява възможностите за обучение на учащи от ХІ и ХІІ клас, които преминават подготовка по ПДП и водноспасителен минимум под ръководството на лектори към Секретариата на ОС на БЧК.