Партньори на ОС на БЧК – Ловеч

  • ПДФ

Общинска администрация гр. Ловеч

Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Ловеч

Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - гр. Ловеч

Районна здравноосигурителна каса”РЗОК” – гр. Ловеч

Областно управление пожарна безопасност и защита на населението – ОУ „ПБЗН” - гр. Ловеч

Областно управление „Гражданска защита” към ОУ „ПБЗН”- гр. Ловеч

Областна дирекция на МВР – Ловеч

Сектор КАТ към ОДП - гр. Ловеч

ДАНС – Държавна агенция за национална сигурност гр. Ловеч.

„Център за социална интеграция и рехабилитация „ – гр. Ловеч

„Организация на слепите” – гр. Ловеч.

„Клуб на инвалида – гр. Ловеч”

Клуб „Взаимопомощ” – гр. Ловеч

Местен център за работа с доброволци към Регионална библиотека „Професор Б. Цонев” – гр. Ловеч

Сдружение” Ловеч днес”

Ресурсен център – гр. Ловеч

Сдружение „Знание” – гр. Ловеч

Етнографски комплекс „Вароша” – гр. Ловеч

Отделение по Трансфузионна хематология” – гр. Ловеч

Последно променен на Петък, 18 Март 2011 17:16