Получаване на хуманитарни помощи от Българския Червен Кръст (БЧК)

  • ПДФ

Получаването на хуманитарни помощи от Българският Червен кръст (БЧК) се извършва по реда, установен в „Правилник за получаване на хуманитарни помощи от БЧК”.

Получаване на хуманитарна помощ

Получаване на хуманитарна помощ

Изтегли „Правилник за получаване на хуманитарни помощи от БЧК”

БЧК получава хуманитарни помощи с цел предоставянето им на уязвими групи и подпомагане на социално-помощните и другите дейности на БЧК. Предоставянето на хуманитарни помощи е регламентирано в Правилника за предоставяне на хуманитарни помощи от БЧК.

Хуманитарните помощи са помощи в натура и включват хранителни продукти; облекло и обувки; постелъчен инвентар; санитарно-хигиенни материали; лекарствени продукти; медицински консумативи; медицинска техника и оборудване; мебелировка; домакински принадлежности; учебни пособия; канцеларски материали; компютърна и офис техника; детски играчки; транспортни средства; комуникационни средства; строителни материали и техника; екипировка, оборудване, материали, съоръжения и консумативи за спасителна дейност и работа при бедствия, включително имущество на чуждестранни екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи; машини, автомобили и снежни транспортни средства за спасителна дейност; храни, лекарства и аксесоари за спасителни кучета.

БЧК набира и разпределя хуманитарни помощи при спазване принципите на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, действащото законодателство в Република България и Правилника на БЧК за предоставяне на хуманитарни помощи.