"Заедно за по-спокоен и сигурен утрешен ден” 2011

  • ПДФ

ПРОГРАМА СИНДИ - зона Ловеч

Областен Съвет на Български Червен Кръст - Ловеч

I. ИНФОРМАЦИОННО ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ

II. ИЗПЪЛНЯВАЩА ИНСТИТУЦИЯРегионална Здравна Инспекция (РЗИ)-Ловеч
Български Червен Кръст (БЧК)-Ловеч

III. ВРЕМЕ НА ПРОЕКТА: февруари – декември 2011

IV. ЕКИП НА ПРОЕКТА

Експерти РЗИ – Ловеч
Дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето" (ПБПЗ)
Д-р Росица Чапарова - Директор Дирекция "ПБПЗ"
Д-р Полинка Соколарска – главен експерт Дирекция "ПБПЗ"

 

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА БЧК – Атанаска Николаева Згалевска

СПЕЦИАЛИСТ ОС на БЧК – Станислава Бояджиева

V. ПАРТНЬОРИ

1. Община гр.Ловеч
2. Специалисти от МБАЛ Ловеч
3. Средства за масово осведомяване (СМО)
4. Неправителствени организации (НПО) 5. Сдружение на инвалидите
6. Сдружение взаимопомощ
7. Туристическо дружество "Стратеш"

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

1. Цел
2. Целеви групи
3. Дейности
4. Очаквани резултати
5. Оценка на дейността

VII. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Подобряване на здравната култура на възрастните гора и хората с увреждания, чрез информираност и изграждане на умения за здравословен начин на живот. Повишаване на активността им и включване в социалния и обществен живот.

 

VIII. ПОДЦЕЛИ

1. Участие в дейности за Световни здравни дни и тематични здравни кампании
2. Изграждане на приемственост и заздравяване сътрудничеството с БМЧК.
3. Придобиване на здравни знания и повишаване информираността за социално-значимите хронични незаразни болести.

IX. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Доброволци (Групи за само-помощ към БЧК – ГС към БЧК)
"Първа група" – хора над 60 год. със заболявания на сърдечно-съдовата система.
"Втора група" – хора над 60 год. с хипертония, диабет и други ХНБ.
"Трета група" – възрастни над 55 год. условно здрави.

X. ПОСЛАНИЯ

"Да знаем повече и по-малко да боледуваме"
"Здрави, силни, дълголетни"
"Да живеем с пулса на нашия град"

XI. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА – 1 ГОДИНА

XII. РАБОТЕН ПЛАН

ДЕЙНОСТИ

1. Провеждане на работна среща с партньорите за планиране и организация на работата по проекта за 2011 г.

Срок: 14 – 18.02.2011г.
Отг. Д-р Чапарова, Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

2. Изнесено обучение (мултимедийна презентация) на "Здравословно хранене в третата възраст" в общините Троян, Априлци, Ябланица и Угърчин.

Срок: I-во полугодие 2011г.
Отг. Д-р Чапарова, Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

3. Мултимедийна презентация "Вирусен хепатит. Видове, симптоми и профилактика".

Срок: 21 – 24.02.2011г.
Отг. Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

4. Мултимедийна презентация "Грип или остро респираторно заболяване".

Срок: 25.02 – 02.03.2011г.
Отг. Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

5. Лекция с дискусия "Пневмонията – първична и като усложнение".

Срок: 07 – 11.03.2011г.
Отг. Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

6. Поход на здравето с мото "Движение и дълголетие".

Срок: 22.03.2011г.
Отг. Д-р Чапарова, Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

7. Световен ден за борба с туберкулозата – 24 март Презентация на тема <<Жълтата гостенка, познаваме ли я?>>

Срок: 24 – 31.03.2011г.
Отг. Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

8. Презентация от гост-лектор "Стресът – как да се справим с тревожните разстройства?"

Срок: 11 – 15.04.2011г. Отг. Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

9. Лекция с дискусия "Цистит. Фактори. Симптоми, профилактика"

Срок: 26 – 29.04.2011г. Отг. Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

10. Презентация от гост-лектор "Митове и факти за рак на маточната шийка"

Срок: 09 – 13.05.2011г.
Отг. Д-р Чапарова, Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

11. Мултимедийна презентация "Профилактика на рака на млечната жлеза"

Срок: 16 – 20.05.2011г.
Отг. Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

12. Спортен празник "Здрави и млади чрез спорта" съвместно с БМЧК (Теглене на въже, скок от място, хвърляне на топка, лечебна физкултура).

Срок: 18 – 22.07.2011г.
Отг. Д-р Чапарова, Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска, Ст. Бояджиев

 

13. Световен ден "Сърце и здраве" – 30 септември

13.1 Лекция с беседа "Профилактика на хипертонията"

Срок: 12 – 16.09.2011г.
Отг. Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

13.2Изнасяне на "Профилактичен кабинет" при РЗИ в БЧК. Измерване на кръвно налягане, определяне на ИТМ и консултиране относно хранене и хипертония.

Срок: 14 – 16.09.2011г.
Отг. Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

14. Ден на старите хора и "белия бастун" – 1 октомври

Кулинарен празник "Здравословната българска кухня"
Срок: 26 – 30.09.2011г.
Отг. Д-р Чапарова, Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

15. Издаване и тираж на здравно-образователен материал за партньорство между РЗИ и БЧК и работата им по проекта.

Срок: 14.11 – 12.12.2011г.
Отг. Д-р Чапарова, Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска, Ст. Бояджиев

 

16. Провеждане на анкета за работата по проекта и удовлетвореността от него.

Срок: 12 – 16.12.2011г.
Отг. Д-р Соколарска
Коорд. Ат. Згалевска

 

XIII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Повишаване нивото на информираност на възрастните хора, относно социално-значимите хронични незаразни болести и рисковите фактори, водещи до тях.
2. Подобряване качеството на живот и здраве на хората в третата възраст.
3. Засилване на сътрудничеството между БЧК и РЗИ.

XIV. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА

1. Провеждане на анкета в трите целеви групи за работа по проекта и удовлетвореността от него.
2. Анализ на анкетата и планиране на мероприятия за подобряване на работата.