"Заедно с хората от третата възраст” 2011 г.

  • ПДФ

І.Изпълняваща институция: ОС на БЧК - Ловеч

ІІ.Време на проекта: януари- декември 2011

ІІІ. Екип на проекта:
Цветомира Георгиева - Директор на Секретариата на ОС на БЧК- Ловеч
Станислава Бояджиева - специалист в ОС на БЧК – Ловеч
Атанаска Згалевска - Координатор проект


Пламен Мандев - Гл. специалист в ОС на БЧК - Ловеч

 

 

ІV.Партньори:
Община Ловеч
Клуб на инвалида
Център за социална интеграция и рехабилитация
Сдружение "Взаимопомощ"
РЗИ- Ловеч
Дирекция "Социално подпомагане"
Етнографски комплекс "Вароша"

Микропроект "Заедно с хората от третата възраст" реализиран в партньорство с РЗИ - Ловеч е неразделна част от проект "Заедно за по-спокоен и сигурен утрешен ден".

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Продължение на проект" Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права".
Постигане устойчивост и развитие на проекта.
Разширяване мащаба на проекта чрез обучения в общини и включване на нови целеви групи.

ПОДЦЕЛИ:

1. Придобиване на здравни знания за социално-значимите хронични незаразни болести.
2. Повишаване информираността и участие в дейности за Световни, здравни дни и тематични здравни кампании.
3. Изграждане на приемственост между поколенията чрез съвместни дейности с доброволци БМЧК.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Възрастни хора /доброволци/ без ограничения на брой, възраст и други признаци.
Продължаване обучението на обучители в по-малките общини с лектори на ОС на БЧК и РЗИ /семинари и курсове/.

ПОСЛАНИЯ:

"С повече знания по-малко болести"
"Здрав дух в здраво тяло"
" Ние участваме в живота на нашия град"
" Приемственост между поколенията"

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 ГОДИНА

РАБОТЕН ПЛАН

ДЕЙНОСТИ

1. На 10.02.2011г. - здравна беседа на доброволци възрастни хора с представители на РЗИ на теми "Грип" и "Хепатит А,В и С". Раздаване на мултивитамини на възрастните доброволци от ОС на БЧК - Ловеч.
Отг: А. Згалевска, С. Бояджиева

2. Месец февруари 2011г.- изработване на мартеници от възрастни доброволци и поздравителни картички от доброволци БМЧК.
Отг: А. Згалевска, С. Бояджиева

3. На 01.03.2011г. доброволци по проекта и доброволци БМЧК подаряват картички с мартеници на децата от помощното училище "Васил Левски" - гр. Ловеч; ЗЖДЛУФУ- гр. Ловеч; ЗЖВФУ - гр. Ловеч; ДДЛРГ"П. Нейкова"- гр. Ловеч; Областен управител и Кмет и Зам. кмет на Община Ловеч.
Отг: А. Згалевска, С. Бояджиева

4. На 10.03.2011г. работна среща с партньори - РЗИ; Етнографски комплекс - Вароша; Клуб на инвалида; Клуб на пенсионера; Клуб взаимопомощ и Център за социална интеграция и рехабилитация за обсъждане на съвместни дейности за решаване проблемите на възрастнитге хора.
Отг: А. Згалевска

5. Срещи с представители на местни структури на държавната власт за лобиране на проблемите на възрастните хора от Област Ловеч.
Отг: А.Згалевска, С. Бояджиева

6. Презентация на тема" Заговезни - история и традиции на прошката " и изложба на ръкоделия посветена на 8 - ми март.
Лектор: П. Ечков
Отг. А.Згалевска, С.Бояджиева
Йоана Мишева - председател на клуб "Взаимопомощ"

7. Великден - червене на яйца съвместно с БМЧК и посещения на социални заведения. Провеждане на конкурс " Най- оригинално яйце", изработено от възрастните доброволци.
Отг: А. Згалевска, С. Бояджиева

8. Почистване на алея" Баш Бунар" във връзка с "Ден на земята" от възрастни доброволци и доброволци БМЧК. Здравословна гимнастика.
Отг: А. Згалевска, С. Бояджиева, Й. Овчарова

9. Беседа на тема "Билките" - начин на бране, съхранение и лечение с тях.
Отг: Д-р Соколарска, А. Згалевска

10. Еньовден - посещение на възрастни доброволци на "Айдушко сборище" в троянския балкан за празника на билките.
Отг: А. Згалевска

11. Продължаване участието на възрастните доброволци по програми на ОС на БЧК -. Ловеч , включително програма "Предоставяне на храни от интервенционните запаси на ЕС на социално слаби лица" на пункта в град Ловеч и по програма "Домашни грижи".
Отг: А. Згалевска, С. Бояджиева

12. Месец юли 2011г.- провеждане излет на алеята "Баш Бунар" - гр. Ловеч.
Отг: А. Згалевска

13. Месец Септември 2011г. Спортен празник с БМЧК и възрастни доброволци по случай 1-ви октомври / приемственост между поколенията/. Кулинарна изложба "Здравословно хранене".
Отг: А. Згалевска, С. Бояджиева

14. Разширяване на проекта в по-малки общини:

  • посещение на Общините Троян, Априлци, Угърчин и Ябланица.
  • Презентации с цел разширяване и развитие на проекта за възрастните хора в тези общини по програма
    Отг: А. Згалевска

15. Месец ноември - беседа на възрастни доброволци и БМЧК за живота и традициите на българското семейство през вековете.
Отг: А. Згалевска, С. Бояджиева

16. По случай 5-ти декември - изработване на коледни сладкиши от възрастни доброволци и доброволци БМЧК и изложба с присъждане на грамоти за най-добър екип в изработването на коледен сладкиш - възрастен доброволец и доброволец БМЧК.
Отг: А. Згалевска, С. Бояджиева

17. Ежемесечни рутинни сбирки на групите за самопомощ и доброволци на БЧК. Изнасяне на здравни беседи.
Всеки втори четвъртък от месеца.
Отг: А. Згалевска, Д-р Соколарска

18. Месечна здравословна гимнастика на групите за самопомощ и доброволци на БЧК.
Отг: А. Згалевска, Й. Овчарова