Проект "Топъл обяд"

  • ПДФ

Топъл обядОт 1 декември до 30 март 60 деца от Луковит ще получават всеки учебен ден топла храна по проекта на БЧК „Топъл обяд”, който стартира на практика същия ден. Той се реализира в партньорство с община Луковит. В трапезарията на начално училище „Инж. Г. И. Вълков” в града дойдоха кметът Петър Нинчев, учители, представители на МБЧК. Децата, всичките от социално слаби семейства, сираци и полусираци ще получават обедно меню на стойност два лева на ден.

Топъл обяд

Подборът на целевата група - 60 нуждаещи се деца на възраст от 8 до 18 години, живеещи в община Луковит, е извършен по критерии, заложени в Правилник на БЧК за предоставяне на храна в обществени трапезарии на деца сираци и полусираци, деца с увреждания, деца от социално-слаби семейства с доход на член от семейството до 80 % от минималната работна заплата, редовно посещаващи учебни занятия. Училищното ръководство вече извърши социално анкетиране на учениците и на база събраните данни БЧК утвърди окончателния списък на бенефициентите. Всяко дете получи купони за целия месец, а храненето ще се извършва в учебни дни, на обяд от 11.30 до 14.00 часа в  трапезария, обозначена със знака на Червения кръст.

Топъл обядОсновната цел на проекта е подобряване качеството на хранене и психо-социалния климат на децата през зимните месеци чрез осигуряване пълноценен обяд на най-нуждаещите се деца, облекчаване  бюджета на социално-слаби семейства. Цели се още увеличаване на посещаемостта на учебните занятия и снижаване на заболеваемостта и оказване на психо-социална подкрепа, както и повишаване авторитета на БЧК в обществото като хуманитарна организация, работеща в полза на най-уязвимите.

Топъл обядОчакваните резултати от реализацията на проекта са осигурен топъл обяд на 60 деца и подпомагане на техните семейства по този начин, снижен процент на заболяванията сред децата от целевата група, увеличена посещаемост на учебни занятия.

Община Луковит се нарежда на 78-мо място от 262 общини по проучване на ПРООН по показател „ромска безработица”, като отчита един от най-високите проценти – 35 % неграмотност сред ромското население.

Топъл обядОбщият брой на учениците, посещаващи 4-те училища в общината - СОУ «Алеко Константинов» - 773 ученици, ПГСС «Сергей Румянцев» - 275 ученици, ОУ при ДДФУ – 47 ученици  и начално училище «Инж.Г.И.Вълков» - 262 ученици, е 1357, като от тях 455 се самоопределят като роми. Голяма част от тях живеят в семейства с безработни родители.  Осигуряването на топъл обяд на част от тях ще предотврати тенденцията за отпадане от училище по икономически причини и ще подобри психо-социалния климат в техните семейства.

Плакатът на проекта «Топъл обяд» на ОС на БЧК е изготвен по време на акция на Младежкия Червен кръст с децата от Защитеното жилище за младежи с умствени и физически увреждания в Ловеч.

Изтегли Проект "Топъл обяд"