Доброволка от БМЧК към ОС на БЧК Ловеч изнесе лекция „Основни понятия за дишане и сърдечна дейност” на четвъртокласници

  • ПДФ

Габриела Попова доброволец на Български Младежкия червен кръст в Ловеч, изнесе лекция пред четвъртокласници от ОУ "Васил Левски" на тема "Основни понятия за дишане и сърдечна дейност". Децата с интерес изслушаха какво първо трябва да направят за пострадал човек и на кого да се обадят; как се да разберат дали диша, методи за обдишване на пострадал до пристигане на лекар; как да помогнат на приятелче при припадък. Под указанията на доброволките четвъртокласниците имаха възможността сами да опитат да направят и различни видове превръзки, както и да се упражняват как се оказва първа долекарска помощ до пристигане на екип на спешна помощ.

Доброволка от БМЧК към ОС на БЧК Ловеч изнесе лекция „Основни понятия за дишане и сърдечна дейност” на четвъртокласнициДоброволка от БМЧК към ОС на БЧК Ловеч изнесе лекция „Основни понятия за дишане и сърдечна дейност” на четвъртокласници