Доброволци от БМЧК към ОС на БЧК Ловеч изнесоха лекции на второкласници, третокласници и петокласници как да окажем първа долекарска помощ в различни ситуации

  • ПДФ

На 19.04.2011 г. Валентин Минков и Наталия Хинова доброволци на Български Младежкия червен кръст в Ловеч, изнесоха лекция пред второкласници, третокласници и петокласници от ОУ "Васил Левски" на теми ”Видове рани. Оказване на първа помощ при наранявания.", „Изгаряния и измръзвания " и „Видове отравяния”, как да окажат първа помощ при такива инциденти на другарче или пострадал човек, на кого трябва да се обадят и как да предпазят самите себе си от наранявания. Децата с интерес изслушаха какво първо трябва да направят за пострадал човек, как се да разберат дали диша, методи превързване при рани и счупвания на стави, какво трябва да правят при измръзване и изгаряне, както и какво да правят при ухапване от насекоми, змии и видове отравяния. Под указанията на доброволците учениците имаха възможността сами да опитат да направят и различни видове превръзки, както и да се упражняват как се оказва първа долекарска помощ до пристигане на екип на спешна помощ.

Доброволци от БМЧК към ОС на БЧК Ловеч изнесоха лекции на второкласници, третокласници и петокласници как да окажем първа долекарска помощ в различни ситуацииДоброволци от БМЧК към ОС на БЧК Ловеч изнесоха лекции на второкласници, третокласници и петокласници как да окажем първа долекарска помощ в различни ситуации