ОБЛАСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ПРОВЕДЕ СВОЕТО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ

  • ПДФ

ОБЛАСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ПРОВЕДЕ СВОЕТО ГОДИШНО СЪБРАНИЕЛовешката червенокръстка организация проведе на 5ти март своето годишно общо отчетно събрание в залата на Общинския съвет Ловеч. Събранието откри доц. д-р Николай Николов, Председател на БЧК – Ловеч. В сесията взеха участие г-жа Василка Каменова - Заместник генерален директор на БЧК, г-н Бойко Пъдарски –Заместник областен управител, ком. Венцислав Велев- ВПД Началник отдел ОП при ОД на МВР, Красимира Катева-Директор ДСП, Анета Винева-Директор РЗИ, доц. Д-р инж. Пенчо Пенчев – Директор на Технически колеж Габрово-клон Ловеч, ком. Владимир Кацарски - Директор на ПБЗН, д-р Ванко Меразов – Председател на „Дружество на ветераните туристи“, Зюлейха Терзиева- Представител на Комисия по дискриминация, партньори от „Клуб на инвалида”, г-н Светослав Генков – Началник отряд ПСС – Ловеч и други.

Г-н Пъдарски припомни ,че само преди година Червеният кръст чества 140 години от създаването си и поздрави червенокръстците с високите резултати, които са постигнали за 2019 година. „Това, което най-много уважавам във вашата работа, са принципите, от които се ръководите. Сред тях са хуманността и безпристрастността, без оглед на това какви са страдащите хора. От името на Областен управител както и лично от мое име ви засвидетелствам своята подкрепа. В наше лице винаги ще имате подадена партньорска ръка.“

ОБЛАСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ПРОВЕДЕ СВОЕТО ГОДИШНО СЪБРАНИЕГ-жа Каменова поздрави доброволците, партньорите и щатния състав на Ловешката организация. Със задоволство изказа положителната оценка на ръководството за напредъка на организацията и пожела още повече амбициозност и устременост в бъдещите постижения. Обърна внимание, че изключително тежката за изпълнение хранителна програма, с която се подпомагат над 9000 души в област Ловеч продължава, но ние в качеството си на хуманитарна организация отново ще застанем като важен партньор на правителството на България.

Председателят доц. Николов сърдечно благодари на всички доброволци и партньори за тяхната безусловна подкрепа и сърдечност, която проявиха в благородните прояви през 2019 година.

През 2019г. БЧК Ловеч работи по проектите „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права ”, сътрудничество с православна църква за предоставяне на топъл обяд ,„Програма „Заедно за по спокоен утрешен ден” съвместно с РЗИ , „Програма за закрила на детето 2019” съвместно с община Ловеч, Програма „Забавно лято” на Център за работа с доброволци към РБ „проф. Беню Цонев” и партньор БМЧК , „Програма „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти2017 и 2018” „Програма „Младежки дейности” ,финансирана с община Ловеч , Проект „Топъл обяд” , наети души по два проекта към Бюро по труда –Ловеч, като е оказана помощ на около 10 000 души в риск от Ловешка област.

Цветомира Георгиева – Директор на Секретариата на ОС на БЧК-Ловеч завърши събранието с думите: „В не леката социално-икономическа обстановка в страната аз като доброволец преди всичко разбирам това послание така – нека всеки от нас да се включи както и с каквото може, но с цялата си душа! „

ОБЛАСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ПРОВЕДЕ СВОЕТО ГОДИШНО СЪБРАНИЕОБЛАСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ПРОВЕДЕ СВОЕТО ГОДИШНО СЪБРАНИЕОБЛАСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ПРОВЕДЕ СВОЕТО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ