„ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

  • ПДФ

„ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“За трета поредна година Български Червен кръст обявява месец септември за месец на първата помощ и пътна безопасност. В тази връзка Областния съвет на БЧК-Ловеч проведе редица мероприятия – три дневно обучение на доброволците от „Доброволен екип за реакция при бедствия, аварии и катастрофи“ за реакция при наводнения, на 5ти и 11ти септември младежите червенокръстци направиха демонстрации за оказване на първа помощ при посещения на Априлци и село Радювене по Проект „Забавно лято“ като партньори на РБ „проф. Беню Цонев“, а на 14ти септември проведохме „Ден на отворените врати“ в Секретариата на ОблС на БЧК-Ловеч, където се прожектираха филми и се представиха презентации и демонстрация за оказване на първа долекарска помощ на граждани и учащи.

БЧК-Ловеч и тази година ще подкрепи инициативата „Алкохолът е лош шофьор-Ключът е в теб“ на 17ти септември съвместно със Сектор „Пътен контрол“ към ОД на МВР-Ловеч и доброволците към РБ „проф.Беню Цонев“-Ловеч. Кампанията е насочена към младите шофьори и е още една възможност да обединим усилията си с други партньори и да припомним колко е важно да бъдем внимателни, разумни и отговорни на пътя.

„ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“„ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“„ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“

„ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“