БЧК-Ловеч проведе обучение по първа долекарска помощ в ПГПВМ „проф.Димитър Димов“

  • ПДФ

БЧК-Ловеч проведе обучение по първа доекарска помощ в ПГПВМ „проф.Димитър Димов“На 24ти септември учениците от  VIII a, VIIIб и IX а от „Професионална гимназия по ветеринарна медицина „проф.Димитър Димов” преминаха обучение по оказване на първа долекарска помощ.

Учениците се запознаха с и усвоиха умения по оказване на първа долекарска помощ-превързване на видове рани, изгаряния, счупвания, как се правят различни превръзки според раната, както и шиниране на ръка и крак. Усвоиха и умения за обдишване и правене на сърдечен масаж при необходимост на манекен. Учениците имаха възможността лично да направят сърдечен масаж и изкуствено дишане на манекена, както и да поставят доброволец манекен в стабилно странично положение. В обучението се включи и директора на Секретариата на Обл. С. на БЧК-Цветомира Георгиева, която припомни на присъстващите правилата спасителната верига и значимостта на спазване на изискванията за предпазване от Covid-19.

БЧК-Ловеч проведе обучение по първа доекарска помощ в ПГПВМ „проф.Димитър Димов“БЧК-Ловеч проведе обучение по първа доекарска помощ в ПГПВМ „проф.Димитър Димов“БЧК-Ловеч проведе обучение по първа доекарска помощ в ПГПВМ „проф.Димитър Димов“