БЧК – Ловеч продължава раздаването на продукти на уязвими български граждани по Оперативната програма за храни

  • ПДФ

БЧК – Ловеч продължава раздаването на продукти на уязвими български граждани по Оперативната програма за храниВ изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица,  Българският Червен кръст-Ловеч започна поетапно предоставяне на храни на уязвими граждани в Област Ловеч от 5ти октомври. Списъците на подлежащите за подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и Управляващ орган на Оперативната програма.

Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг и съдържа следните 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно; ориз; спагети; лютеница; зелен фасул консерва; домати-консерва ; грах зелен; гювеч консерва; конфитюр; говеждо месо консерва; говежди кюфтета-консерва; пиле фрикасе- консерва; консерва риба; захар; леща и олио.

Графикът за раздаване на ханителните пакети по общини и населените места към тях е както следва:

 

 

Временни пунктове / населено място/

Адреси на пунктовете

Период на раздаване
/ начална и крайна дата на раздаване /

1

гр.Априлци

Пл. „Марин Сяров№1  НЧ” Петър Берон”  Зла река

05.10.2020-30.10.2020г.

2

гр.Летница

Ул. „Сергей Румянцев” №1

Общинска администрация гр. Летница

05.10.2020-30.10.2020г.

3

гр. Ловеч

Гр. Ловеч, ул. „Отец Паисий”№ 9 –за пункт Ловеч

Раздаване в населените места на Община Ловеч

05.10.2020-30.10.2020г.

30.10.2020-27.11.2020г.

4

гр.Луковит

Ул „Възраждане”№55   гр. Луковит

23.10.2020-27.11.2020г.

5

гр. Троян

Ул. „Македония” №38   гр. Троян

14.10.2020-20.11.2020г.

6

гр.Тетевен

Ул.”Трети март”№17  гр. Тетевен

20.10.2020-27.11.2020г.

7

Гр. Угърчин

Площад „Свобода” №3  Поликлиника,гр. Угърчин

09.10.2020- 06.11.2020г.

8

Гр.Ябланица

Ул „Мико Петков”1-3,  гр. Ябланица

07.10.2020-30.10.2020г.

 

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

  • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019г.;
  • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020г.;
  • Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020г., а по отношение на еднократните помощи-за периода от 01.01.2020г. до 31.08.2020г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)  въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020г. до 31.08.2020г.

БЧК – Ловеч продължава раздаването на продукти на уязвими български граждани по Оперативната програма за храниБЧК – Ловеч продължава раздаването на продукти на уязвими български граждани по Оперативната програма за храниБЧК – Ловеч продължава раздаването на продукти на уязвими български граждани по Оперативната програма за храни