БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ В ПОДКРЕПА НА ЗАСЕГНАТИ ХОРА ОТ ПАНДЕМИЯТА

  • ПДФ

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ В ПОДКРЕПА НА ЗАСЕГНАТИ ХОРА ОТ ПАНДЕМИЯТАБългарският Червен кръст продължава да оказва хуманитарна помощ и подкрепа на десетки хиляди хора, засегнати от пандемията. В продължение на шест месеца. БЧК ще реализира мащабна програма с финансова подкрепа в размер на 690 473.55 лв., предоставена от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.


Дейностите включват:

  • Предоставяне на лични хигиенни пакети на 30 000 социално слаби граждани, засегнати от COVID-19, на информационни материали за превантивни мерки за предпазване от заразяване, за услугите, които БЧК ще предоставя при увеличаване на разпространението на вируса и на достъпа до тях.
  • Предоставяне на „Kарти за занимания“ на 2 500 уязвими и нуждаещи се деца, с цел подкрепа за нормално връщане към учебния процес.
  • Промоция на здравето и здравни практики сред ромското население в страната, със съдействието на Националната мрежа на здравните медиатори.
  • Създаване на Гореща телефонна линия и онлайн чат, като част от Виртуалния център за психосоциална подкрепа, който предоставя възможност за достъп до психологически консултации и по-нататъшна помощ.
  • Разширяване на уменията на деца и млади хора за справяне в стресови ситуации.

“Българският Червен кръст ще подпомогне и над 30 000 нуждаещи се, живеещи в социално уязвима ситуация, в следствие на пандемията от COVID-19“. Организацията ни ще подпомогне българското общество с жизнено необходими хигиенни материали.

С ПМС108/28.05.2020г. ще бъдат подпомогнати над 25 000 лица и с хранителни пакети засегнати от пандемията, които не получават социални помощи по ЗСП и не са включени в списъците за подпомагане с хранителни пакети на уязвими лица по ОПХ ФЕПНЛ.

В област Ловеч хранителни и хигиенни пакети ще получат 1358 души. При изготвянето на списъците, по официален път чрез кметовете на общини и населени места бяха изготвени и утвърдени от АСП списъците на горе упоменатите лица, които в периода 9ти ноември – 27ми ноември ще получат своите пакети.

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ В ПОДКРЕПА НА ЗАСЕГНАТИ ХОРА ОТ ПАНДЕМИЯТА