МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ЛОВЕЧ С НОВ КЛУБ В ТРОЯН

  • ПДФ

МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ЛОВЕЧ С НОВ КЛУБ В ТРОЯНВ навечерието на Рождество Христово, само месеци преди Български Младежки Червен кръст да навърши 100 години от създаването си, в Троян се откри на 23ти декември клуб на младежката организация . Той започна своята дейност с подаръци по случай коледните празници на децата сираци и полусираци в Троян и населени места с подкрепата и на община Троян.

Днес освен официалното откриване на клуба младите червенокръстци подготвиха скромни подаръци, които утре ще получат лежащо болни от Ковид-19 в двете боници на града. Инициативата отново е със съдействието на община Троян.

С подкрепата на ОС на БЧК-Ловеч новите доброволци ще преминат редица обучения за да разпространяват сред учащите знанията и уменията си за прилагане на първа долекарска помощ, здравна просвета, работа с деца и хора в риск и други.

МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ЛОВЕЧ С НОВ КЛУБ В ТРОЯНМЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ЛОВЕЧ С НОВ КЛУБ В ТРОЯНМЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК ЛОВЕЧ С НОВ КЛУБ В ТРОЯН