ДЕН НА ВОДНОТО СПАСЯВАНЕ И ПЪРВИ СТЪПКИ В РИБАРСТВОТО ОРГАНИЗИРА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК-ЛОВЕЧ

  • ПДФ

ДЕН НА ВОДНОТО СПАСЯВАНЕ И ПЪРВИ СТЪПКИ В РИБАРСТВОТО ОРГАНИЗИРА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК-ЛОВЕЧ

Ден на водното спасяване и „първи стъпки в риболовството“ се проведе на 23ти юли със състезание на язовир „Ливадето“ край село Владиня. Организатори са Български Младежки Червен кръст-Ловеч със съдействието на собствениците на язовир „Ливадето“ и г-н Владимир Динов с магазин „Бракониер“-Ловеч. В три възрастови групи – до 9 години, 10-13 години и 14-16 години, 16 момичета и момчета опитаха късмета си в съревнованието на необходимото отстояние, като всеки един от тях имаше право на придружител, който има право да му помага и учи в замятане на въдица, окачване на стръв, откачане на улов и кепване. Младите риболовци обаче сами трябваше да си засекат и уловят рибката…. Е не толкова успешен улов, но пък всеки научи по нещо.

Младите доброволци на БМЧК-Ловеч направиха демонстрация как се спасява човек във водоем с топка с въже, какви опасности крият различните водоеми и как да се предпазваме от тях. В разгара на летния сезон доброволците напомниха какви последствия могат да се получат при забранените скокове във различните водоеми, както и стриктно спазване на указанията давани от водните спасители. Демонстрираха и как да окажем първа долекарска помощ. Награди, грамоти, „Клетва на рибаря“ и информационни материали получиха всички участници и с много смях и настроение си обещахме догодина и трети тур. А най-атрактивният 4 годишен участник Никола Стефанов, който с хъс и желание усвояваше тънкостите на риболова и многократно хвърли топка за да спаси удавник, получи и златен медал „Най-добрия рибар на света!“

Ден на водното спасяване и „първи стъпки в риболовството“ ще продължи със състезания в Троян на 6ти август, село Гложене – 14ти август и Априлци- 21 август.

ДЕН НА ВОДНОТО СПАСЯВАНЕ И ПЪРВИ СТЪПКИ В РИБАРСТВОТО ОРГАНИЗИРА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК-ЛОВЕЧДЕН НА ВОДНОТО СПАСЯВАНЕ И ПЪРВИ СТЪПКИ В РИБАРСТВОТО ОРГАНИЗИРА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК-ЛОВЕЧДЕН НА ВОДНОТО СПАСЯВАНЕ И ПЪРВИ СТЪПКИ В РИБАРСТВОТО ОРГАНИЗИРА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК-ЛОВЕЧДЕН НА ВОДНОТО СПАСЯВАНЕ И ПЪРВИ СТЪПКИ В РИБАРСТВОТО ОРГАНИЗИРА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК-ЛОВЕЧДЕН НА ВОДНОТО СПАСЯВАНЕ И ПЪРВИ СТЪПКИ В РИБАРСТВОТО ОРГАНИЗИРА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК-ЛОВЕЧДЕН НА ВОДНОТО СПАСЯВАНЕ И ПЪРВИ СТЪПКИ В РИБАРСТВОТО ОРГАНИЗИРА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЧК-ЛОВЕЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д0н на водното спасяване и „първи стъпки в риболовството“ се проведе на 23ти юли със състезание на язовир „Ливадето“ край село Владиня. Организатори са Български Младежки Червен кръст-Ловеч със съдействието на собствениците на язовир „Ливадето“ и г-н Владимир Динов с магазин „Бракониер“-Ловеч. В три възрастови групи – до 9 години, 10-13 години и 14-16 години, 16 момичета и момчета опитаха късмета си в съревнованието на необходимото отстояние, като всеки един от тях имаше право на придружител, който има право да му помага и учи в замятане на въдица, окачване на стръв, откачане на улов и кепване. Младите риболовци обаче сами трябваше да си засекат и уловят рибката…. Е не толкова успешен улов, но пък всеки научи по нещо.

Младите доброволци на БМЧК-Ловеч направиха демонстрация как се спасява човек във водоем с топка с въже, какви опасности крият различните водоеми и как да се предпазваме от тях. В разгара на летния сезон доброволците напомниха какви последствия могат да се получат при забранените скокове във различните водоеми, както и стриктно спазване на указанията давани от водните спасители. Демонстрираха и как да окажем първа долекарска помощ. Награди, грамоти, „Клетва на рибаря“ и информационни материали получиха всички участници и с много смях и настроение си обещахме догодина и трети тур. А най-атрактивният 4 годишен участник Никола Стефанов, който с хъс и желание усвояваше тънкостите на риболова и многократно хвърли топка за да спаси удавник, получи и златен медал „Най-добрия рибар на света!“

Ден на водното спасяване и „първи стъпки в риболовството“ ще продължи със състезания в Троян на 6ти август, село Гложене – 14ти август и Априлци- 21 август.