ДОБРОВОЛНИТЕ ЕКИПИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ КЪМ БЧК ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН ПРОВЕДОХА ТРЕНИРОВЪЧНО УЧЕНИЕ НА ХИЖА ДЕРМЕНКА С ОБУЧИТЕЛИ ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЛОВЕЧ

  • ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ДОБРОВОЛНИТЕ ЕКИПИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ КЪМ БЧК ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН ПРОВЕДОХА ТРЕНИРОВЪЧНО УЧЕНИЕ НА ХИЖА ДЕРМЕНКА С ОБУЧИТЕЛИ ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЛОВЕЧНа 28ми и 29 август, в хижа „Дерменка“ се проведе обучение на тема “Оказване на първа помощ и психо социална подкрепа на пострадал в планината”. То беше насочено към членовете на Доброволния екип за работа при бедствия аварии и катастрофи /ДЕРБАК/ от област Ловеч и Плевен. В рамките на няколко сесии участниците получиха основни теоретични и практически знания за оцеляване в планината през лятото – опасности, готовност, поведение и предпазване, екипировка, радиостанции и радиовръзки в планината,

що е GPS устройство, дрон устройство – методика, изисквания и радиодисциплина, ориентиране в планината, позициониране и основни познания в топографията, издирване на изгубен/и в планината – ръководство, познания за района, предварителна готовност, налична информация, участници и квалификация, транспорт, тактика на търсенето, работа с други организации при нужда, откриване и достигане на пострадалия/ите, обследване на състоянието и оказване при нужда на първа помощ и психо социална подкрепа , извеждане от опасен терен и транспорт. Бе проведена и акция за издирване на изгубен/и в планински условия – според горните теоретични теми като участниците бяха разпределени в екипи. Изгради се и палатков лагер.
Програмата бе съобразена с обучителната система на БЧК и участниците придобиха първоначално основно ниво на подготовка и работа в планината. Участие в обучението на ДЕРБАК Ловеч и Плевен взеха 20 доброволци и 3 членове на ПСС - Ловеч.

ДОБРОВОЛНИТЕ ЕКИПИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ КЪМ БЧК ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН ПРОВЕДОХА ТРЕНИРОВЪЧНО УЧЕНИЕ НА ХИЖА ДЕРМЕНКА С ОБУЧИТЕЛИ ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЛОВЕЧДОБРОВОЛНИТЕ ЕКИПИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ КЪМ БЧК ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН ПРОВЕДОХА ТРЕНИРОВЪЧНО УЧЕНИЕ НА ХИЖА ДЕРМЕНКА С ОБУЧИТЕЛИ ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЛОВЕЧДОБРОВОЛНИТЕ ЕКИПИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ КЪМ БЧК ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН ПРОВЕДОХА ТРЕНИРОВЪЧНО УЧЕНИЕ НА ХИЖА ДЕРМЕНКА С ОБУЧИТЕЛИ ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЛОВЕЧДОБРОВОЛНИТЕ ЕКИПИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ КЪМ БЧК ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН ПРОВЕДОХА ТРЕНИРОВЪЧНО УЧЕНИЕ НА ХИЖА ДЕРМЕНКА С ОБУЧИТЕЛИ ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЛОВЕЧДОБРОВОЛНИТЕ ЕКИПИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ КЪМ БЧК ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН ПРОВЕДОХА ТРЕНИРОВЪЧНО УЧЕНИЕ НА ХИЖА ДЕРМЕНКА С ОБУЧИТЕЛИ ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЛОВЕЧДОБРОВОЛНИТЕ ЕКИПИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ КЪМ БЧК ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН ПРОВЕДОХА ТРЕНИРОВЪЧНО УЧЕНИЕ НА ХИЖА ДЕРМЕНКА С ОБУЧИТЕЛИ ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЛОВЕЧДОБРОВОЛНИТЕ ЕКИПИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ КЪМ БЧК ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН ПРОВЕДОХА ТРЕНИРОВЪЧНО УЧЕНИЕ НА ХИЖА ДЕРМЕНКА С ОБУЧИТЕЛИ ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЛОВЕЧ