В община Тетевен и Ловеч с подкрепа на младите червенокръстци се проведе кампания против наркотиците

  • ПДФ

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Тетевен проведе кампания в училищата на територията на общината под мотото: „За да има и утре!“ „Кажете НЕ на наркотиците!“

Бяха раздадени изготвени от комисията брошури по темата. Учениците направиха информационни табла, които бяха поставени на видни места в училищата, а с тях всички обединено се противопоставиха на злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества.

По този начин се постави акцент върху ролята на информираността за наркотиците в две направления: по отношение на опасността за здравето, която те представляват и по отношение значението на превенцията за предпазване на младите хора от употребата на психоактивни вещества.

В инициативата се включиха и доброволците на БМЧК – Тетевен в трите средни училища в града.

Благодарение на финансиране от програма „Кризата като възможност“ на СОА за развитие на София и ОБСНВ и ПИЦ – Ловеч се проведе на 28ми юни форум театър или как публиката дискутира, пренаписва и изиграва части от пиесата, беше представен в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ от актьорите от театър Цвете. Такава форма се представя за първи път в Ловеч. Тя съчетава актьорско представление, дискусия с публиката и представяне на нови варианти за различни сцени или финал, в които се включват зрителите. Представлението беше част от проявите на Общинския център за наркотични вещества, посветени на 26 юни - Международния ден за борба с наркотиците, в който се включиха и доброволците на БМЧК-Ловеч.

Пиесата "Цветни сенки" разказва за употребата на наркотични вещества и риска от заразяване с ХИВ, които са част от предизвикателствата пред младите хора и е базирана на истински истории. Пред тийнейджърската публика в ОДК актьорите пресъздадоха една съвременна история за пристрастяването към дрогата. Части от пиесата бяха разиграни отново с участието на доброволци от публиката, което предизвика живия интерес на присъстващите.

Милиони хора по света и техните семейства са жертва на зависимостта от наркотични вещества. От 1988 г. отбелязваме 26 юни като Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. За такъв той е определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 7 декември 1987 г.

Идеята на инициативата е всички хора по света да изразят своята активна позиция и съпричастност с усилията за ограничаване разпространението на наркотици.