60 ДЕЦА ОТ СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ДО КРАЯ НА ЗИМАТА ПО ПРОЕКТ НА БЧК - ЛОВЕЧ

  • ПДФ

Секретариатът на ОС на БЧК в Ловеч спечели за единадесета година проект «Осигуряване на топъл обяд за деца» по програма «Партьорска мрежа за благотворителност». По проекта, който е с продължителност от 7 декември 2022 до края на март 2023 г., ще се организира трапезария в ОУ „св. Кирил и Методий“ в село Александрово, община Летница, в която ще се предлага топъл обяд на 60 деца от социално слаби семейства, сираци и полусираци на стойност три лева на ден.

 

 

Подборът на целевата група - 60 деца от социално-слаби семейства, сираци и полусираци, на възраст от 7 до 14 години, живеещи в село Александрово, се извърши по критерии, заложени в Правилник на БЧК за предоставяне на храна в обществени трапезарии на деца сираци и полусираци, деца с увреждания, деца от социално-слаби семейства с доход на член от семейството до 80 % от минималната работна заплата, редовно посещаващи учебни занятия. Училищното ръководство извърши социално анкетиране на учениците и на база събраните данни БЧК-Ловеч утвърди окончателния списък на бенефициентите. Всяко дете ще получи купони за всеки месец, а храненето ще се извършва в учебни дни, на обяд от 12.10 до 14.30 часа в трапезария, обозначена със знака на Червения кръст.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на хранене и психо-социалния климат на децата през зимните месеци чрез осигуряване пълноценен обяд на най-нуждаещите се деца, облекчаване бюджета на социално-слаби семейства. Цели се още увеличаване на посещаемостта на учебни занятия и снижаване на заболеваемостта и оказване на психо-социална подкрепа. Чрез проекта ще се повиши и авторитетът на БЧК-Ловеч в обществото като хуманитарна организация, работеща в полза на най-уязвимите.