ДОБРОВОЛЦИТЕ НА БЧК ЛОВЕЧ С ПОРЕДНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩ НА ИНТЕРАКТИВНОТО ПРОСТРАНСТВО В ТРОЯН

  • ПДФ

На 6ти юни на интерактивно пространство в партньорство с община Троян по проект „Space to create“ на Международната федерация на Червения кръст и Червения Полумесец доброволците на БМЧК – Троян и Ловеч осъществиха пореден урок пред децата от IVти А клас на НУ „Христо Ботев“ - Троян.

Днешният открит урок бе как се оказва първа помощ. Децата с интерес се включиха заедно с нас в урока как да промием раничка, как се спира кръвотечение от нос, как се прави превръзка на счупена ръка,  спиране на артериално кръвотечение,а най-ентусиазираните се пробваха и на манекена за сърдечен масаж.

Естествено интересът към игрите на площадката също бе голям и по инициатива на училището на 14ти юни ще се проведе „ден по безопасност на движението“ съвместно  и с партньорите ни от МВР, както и на 21ви юни ще се забавляваме с различните игри на площадката.

Основната цел на проекта бе да овласти доброволците на БМЧК да облагородят изоставени или слабо поддържани градски площи и да ги превърнат в креативни пространства за провеждане на обучения, тренинги, акции и кампании както в рамките на организацията, така и в партньорство с местни партньори, работещи в сферата на младежта, доброволчеството, спорта и опазването на околната среда. Освен изграждането на площадката целта е да се провеждат и обучения, акции, открити уроци, ателиета, в които ще се включат доброволците от БМЧК, община Троян, партньори от регионални НПО, училища и ЦНСТ.

А за всички деца на града на 13ти юли ще се забавляваме освен с игрите на площадката и с още интересни игри по проект „Забавно лято“ с партньорите ни от Сдружение „МИГ“ и ще отбележим и на 12ти август – ден на младежта. Очакваме ви!