Доброволев екип за реакция при бедствия с тренировка при наводнения и оказване на психо социална подкрепа

  • ПДФ

Доброволев екип за реакция при бедствия с тренировка при наводнения и оказване на психо социална подкрепа.