ДО МЕДИИТЕ

  • ПДФ

Във връзка с отбелязване на Световния ден на първата помощ ви каним на презентиране, демонстрация и онайн обучение с подкрепата и в партньорство с РБ“проф.Беню Цонев“ в информационния център на библиотеката.

Събитието да се състои на 14ти септември от 15.00 часа в информационния ви център, за което изпращаме и плакат.

Тази година избраната тема е: “Първата помощ в дигиталния свят”. Чрез информационен център в РБ „проф. Беню Цонев“ всеки, който желае с помощта на нашите доброволци може да мине онлайн обучението по първа помощ и съответно да получи сертификат за това.

 

Световният ден на първата помощ се отбелязва от 2000 г., по предложение на Международната федерация на червения кръст и червения полумесец, всяка втора събота на септември. Той ден има за цел да акцентира върху обучението по първа помощ на хора от различна възрастова група, което често подпомага спасяване на човешкия живот до престигане на квалифициран екип от лекари, без да правят разлика между хората по полетническа принадлежнострасавъзрастобразование и пр. Обучението и демонстрацията на наши доброволци ще обхване теоретична и практическа подготовка на доброволците към библиотеката, ще се радваме и на присъствието на екипа на библиотеката за затвърждаване на знаниета и граждани и деца, които проявяват интерес да бъдат обучени.

 

Опазването живота и здравето на хората винаги е била приоритетна задача на БЧК. Организацията ни непрекъснато се стреми да повишава здравната   култура на населението за утвърждаване на здравословен начин на живот и подготовка по първа долекарска помощ. Първата помощ е основно умение, което може да осигури ефективна и бърза интервенция, за да помогне при наранявания, да намали страданията и да подобри шансовете за оцеляване на човек в беда. По данни на Евростат през последното десетилетие травматизмът е третата водеща причина за смъртни случаи в Европа и у нас.