ОБЛАСТНИЯТ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР И ТРЕНИРОВКА ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

  • ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Семинар и практическа тренировка проведе днес щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия в област Ловеч. Проиграна бе ситуация при земетресение. В щабната тренировка участваха представители на съставните части на Единната спасителна система (ЕСС), като всички бяха известени за „настъпилото“ събитие по националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Бяха известени още кметовете и кметските наместници на населените места и доброволното формирование на Община Ловеч и община Априлци.

 

 

Старши инспектор Албена Николаева от Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ посочи, че тренировките са част от превантивната дейност по отношение на бедствията, от процеса по изграждане на способности и повишаване на готовността за реакция. На семинара длъжностните лица бяха запознати с ролята си, отговорностите и процедурите, които трябва да изпълняват при възникване на бедствие.

Практическата тренировка премина при хипотетичен сценарий за случило се земетресение. Приложен беше план за действията, които трябва да се предприемат в реална ситуация, институциите докладваха готовността си за работа на терен, наличието на техника и човешки ресурс.

След това се проведе полево учение на съставните части на ЕСС в Профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч и СУ „Васил Левски“-Априлци. Участваха Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Районното управление на МВР, ЦСМП, БЧК и доброволното формирование на общините. Създадена бе среда, максимално близка до реалната – локален пожар в сградата вследствие на земетресението, пострадал на втория етаж – без възможност за самостоятелно евакуиране, и пострадал на първия етаж с нараняване. Извършени бяха комплекс от дейности за тестване и оценка на наличния капацитет за реагиране при бедствия.