ПРОВЕДЕ СЕ ЩАБНА ТРЕНИРОВКА ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЕ – ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В ОБЩИНИТЕ ЛЕТНИЦА И ЯБЛАНИЦА

  • ПДФ

В общините Летница и Ябланица се проведе тренировка на съставните части на единната спасителна система/ЕСС/ в изпълнение на плана за защита при бедствия при възникване на земетресение на територията на общината.По системата за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО) от ОЦ на РДПБЗН в Ловеч в 10:45 часа на 19.06.2024 г. бяха уведомени членовете на общинските щабове. Установено е, че в община Ябланица са получени сигнали за пострадали хора в село Златна Панега, село Добревци и град Ябланица. По първоначални данни няма загинали хора, но населението е обхванато в паника и има пострадало лице в сградата на ДГ „Райна Княгиня“.

В Летница също са получени сигнали за пострадали хора и населението е в паника, а в ДГ „Ирина Бачо Кирова“ и в „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ има пострадали лица.

 

 

Кметовете на общините сведоха информацията до членовете на общинските щабове, всеки от членовете е дал предложение по отношение на ситуацията, в резултат на което кметовете на общини издават заповед за обявяване на бедствено положение и въвежда плана за защита при бедствия при възникване на земетресение.

В щабната тренировка отношение взеха РУ – МВР-Ябланица и Летница, служители от РСПБЗН, ФСМП, БЧК-Ловеч, заместник кметове на общини, ръководители на доброволни отряди към общините, представители на „Електрохорд“, „ВиК“, ръководители, персонал и деца от детските градини в двете общини.

Целта на щабните тренировки бе повишаване подготовката на членовете на ЩАБ, подобряване взаимодействието и координацията между органите за управление и силите на ЕСС, участващи в провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, както и подготовка на населението за реакция при бедствия. Набелязани бяха мерки за подобряване на планирането на защита на населението при бедствия.