Проекти и програми

Общинска програма ”Закрила на детето” - 2011 г.

  • ПДФ

Общинска програма за закрила на детето за 2011 година е разработена с цел закрила и гарантиране правата на детето чрез съгласуване и координиране на действията на заинтересованите и отговорните институции и граждански организации.

Основните приоритетни области в настоящата програма за реализация на конкретни мерки са:

продължава>

"Заедно с хората от третата възраст” 2011 г.

  • ПДФ

І.Изпълняваща институция: ОС на БЧК - Ловеч

ІІ.Време на проекта: януари- декември 2011

ІІІ. Екип на проекта:
Цветомира Георгиева - Директор на Секретариата на ОС на БЧК- Ловеч
Станислава Бояджиева - специалист в ОС на БЧК – Ловеч
Атанаска Згалевска - Координатор проект

продължава>

"Заедно за по-спокоен и сигурен утрешен ден” 2011

  • ПДФ

ПРОГРАМА СИНДИ - зона Ловеч

Областен Съвет на Български Червен Кръст - Ловеч

I. ИНФОРМАЦИОННО ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ

II. ИЗПЪЛНЯВАЩА ИНСТИТУЦИЯРегионална Здравна Инспекция (РЗИ)-Ловеч
Български Червен Кръст (БЧК)-Ловеч

продължава>

Страница 2 от 2