История

Началото на БЧК

  • ПДФ

Хронология на развитието на БЧК.

продължава>

Председатели на БЧК от създаването му

  • ПДФ

Дейността на Българския Червен кръст в помощ на българската държава в продължение на 130 години се ръководи от видни наши общественици.

продължава>

БЧК в област Ловеч

  • ПДФ

За негово начало може да се посочи м. Май 1878г. , когато нуждите, породени от тежката следвоенна действителност в града, изискват създаването на благотворително дружество.

продължава>

Създаване на Българския Червен Кръст

  • ПДФ

Марин ДриновСамо два месеца след Освобождението (през май 1878 г.), по идея на Марин Дринов, се подготвя основането на първото червенокръстко дружество в България.

Младата Българска държава осъзнава значението на Червенокръсткото движение при формиране на своята здравна и социална политика и всячески подкрепя създаването на клонове в цялата страна.
продължава>

ВИЕНА 1965 ГОДИНА

  • ПДФ

Жан ПиктеПо време на ХХ Международна конференция на Движението, във Виена през 1965 година са приети СЕДЕМТЕ основни принципи, такива каквито са в момента, формулирани от Жан Пикте -  швейцарски гражданин, доктор по право, чието име днес носи конкурса по международно хуманитарно право.
продължава>

Страница 1 от 2