Доброволчество

Как се става доброволец на БЧK?

  • ПДФ

Доброволчество Кой може да бъде доброволец?

Доброволец на БЧК може да бъде всеки, без разлика на раса, пол, религия, социално положение и политически възгледи, който действа в съответствие с основните принципи и Етичния кодекс на Червения Кръст. продължава>

Доброволчеството в Българския Червен кръст:

  • ПДФ

Доброволчество Съчетаването на двата принципа - доброволност и хуманнаст е заложено в генезиса на Червенокръсткото движение. Доброволността предполага безкористност и като такава е еманация на хуманността.
За реализацията им в реалния живот са необходими договорености, правила и норми в духа на мисълта на Робер Шуман (автор на проекта за Обединена Европа), че нищо не е възможено без доброволността и нищо не е трайно без институциите.

продължава>