Долекарска помощ

Курс по първа помощ при пътнотранспортни произшествия

  • ПДФ

КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Ежегодно в резултат на инциденти по пътищата на страната ни стотици губят живота си, хиляди получават тежки наранявания, значителен е броят на пострадалите с увреждания за цял живот. Обучението по първа долекарска помощ на кандидат - шофьорите е най-масовото обучение по Първа помощ в България. Придобитите знания и умения по Първа помощ имат отношение не само към намаляване на пътния травматизъм, но повишават здравната култура и спомагат за изграждането на правилни реакции на действия при различни социални и природни бедствия. Сертификатът, предоставен ни от Глобалния референтен център по първа помощ на МФЧК/ЧП в Париж, дава възможност удостоверенията по ПДП на БЧК да са с европейска валидност.

Курсът е с продължителност от 8 учебни часа и от този сайт можете да планирате и заплатите участието си в курса в някой от учебните ни кабинети в страната.

продължава>

Обучение на работното място

  • ПДФ

Долекарска помощ Първата помощ на работното място има по-специфична насоченост, съобразена с конкретните условия на труд, особено в предприятия с висок трудов травматизъм.
БЧК има разработена методика, учебни помагала и подготвени лектори за това обучение, което поне за сега е епизодично
.

Подготовка по първа долекарска помощ на работното място получиха и персонала в “Дом за деца” в с. Гложене, община Тетевен.

Обучение за ученици

  • ПДФ

Долекарска помощ Сформира Ученически Екипи за оказване на Първа Помощ /УЕПП/.
С помощта на училищните медицински кадри обучението протича в рамките на учебната година, а за проверка на усвоените умения се организират училищни, общински,областни и национални състезания.

На основание подготвените и подписани споразумения за партньорство с учебни заведения – ПГМЕТ и ГЧЕ «Екзарх Йосив», Секретариатът на ОС на БЧК – Ловеч разширява възможностите за обучение на учащи от ХІ и ХІІ клас, които преминават подготовка по ПДП и водноспасителен минимум под ръководството на лектори към Секретариата на ОС на БЧК.

Курсове за водачи на МПС

  • ПДФ

Долекарска помощ Ежегодно при автомобилни катастрофи загиват стотици хора, а много повече са ранените/ средно 7-8 хиляди/, някои от които остават инвалиди за цял живот!

За да бъде спасен животът на някои пострадали при ПТП е необходимо първата долекарска помощ да бъде оказана на мястото на катастрофата незабавно, още в първите минути след инцидента, без да се губи ценно време в безпомощно очакване идването на лекар или Спешна медицинска помощ.
Прибързаното транспортиране на ранените е много често нецелесъобразно и опасно за тях. Повечето от пострадалите се нуждаят преди всичко от ефикасна първа помощ за възстановяване и поддържане на дишането и кръвообръщението или от бързо преустановяване на обилно кръвотечение.
В лекторската група по ПДП са включени лекторите д-р Ангелова, д-р Кипров,  д-р Вълчев и д-р Драмбозов.  Внедряването на новите учебно-технически средства по програмата първа долекарска помощ с кандидат-водачи на МПС доведе до повишаване качеството и интереса към обучителния процес, както и повишена отговорност на курсистите по проблемите на първата помощ.
БРОЙ ОБУЧЕНИ КАНДИДАТ-ВОДАЧИ НА МПС – 2010 год.
І тримесечие 204 курсисти – 14 курса
IІ тримесечие 270 курсисти – 18 курса
ІII тримесечие 301 курсисти – 20 курса
ІV тримесечие 232 курсисти – 16 курса
Общо: 1007 курсисти – 68 курса