Долекарска помощ

Курс по първа помощ при пътнотранспортни произшествия

  • ПДФ

КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Ежегодно в резултат на инциденти по пътищата на страната ни стотици губят живота си, хиляди получават тежки наранявания, значителен е броят на пострадалите с увреждания за цял живот. Обучението по първа долекарска помощ на кандидат - шофьорите е най-масовото обучение по Първа помощ в България. Придобитите знания и умения по Първа помощ имат отношение не само към намаляване на пътния травматизъм, но повишават здравната култура и спомагат за изграждането на правилни реакции на действия при различни социални и природни бедствия. Сертификатът, предоставен ни от Глобалния референтен център по първа помощ на МФЧК/ЧП в Париж, дава възможност удостоверенията по ПДП на БЧК да са с европейска валидност.

Курсът е с продължителност от 8 учебни часа и от този сайт можете да планирате и заплатите участието си в курса в някой от учебните ни кабинети в страната.

продължава>

Обучение на работното място

  • ПДФ

Долекарска помощ Първата помощ на работното място има по-специфична насоченост, съобразена с конкретните условия на труд, особено в предприятия с висок трудов травматизъм.
БЧК има разработена методика, учебни помагала и подготвени лектори за това обучение, което поне за сега е епизодично
.

Подготовка по първа долекарска помощ на работното място получиха и персонала в “Дом за деца” в с. Гложене, община Тетевен.

Страница 1 от 2