Център 'Домашни грижи'

Център 'Домашни грижи'

 • ПДФ

Център Домашни грижиЕдна от най-значимите социално-здравни програми, която се реализира е Център «Домашни грижи». Областният и общинският съвет на БЧК - Ловеч оценяват с благодарност  финансовата  подкрепа оказана  от Германски Червен кръст, Околийски съвет гр.Брауншвайг – Залцгиттер. Осъщественото партньорство с Германски Червен кръст през последните шест години ни даде възможност да реализираме  успешно тази социална програма.
Център “Домашни грижи” обслужва общо 15 възрастни хора с увреждания, които получават качествени медицински, здравни и медико-социални  грижи в домашни условия.

  • Вие или Ваш близък се нуждаете към помощ и грижи в дома си
  • Вие търсите сигурно и професионално медицинско съдействие
  • Вие искате да получите човешко отношение при решаването на Вашите здравословни проблеми

 1. ПРОГРАМА "ДОМАШНИ ГРИЖИ"Център Домашни грижи

   

  БЪДЕЩЕ И ЗА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ!

   

  ТОГАВА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ НАС

  Гр. Ловеч, ул. Отец Паисий, N9, тел.:068/603 522

   

  Как можете да се включите за обслужване от екипа на Центъра за Домашни Център Домашни грижигрижи?

  Свържете се с ръководителя на Центъра за Домашни грижина телефон:

  гр. Ловеч: 068/603 522;  Първата среща с нашия представител ще даде възможност за съставяне наЦентър Домашни грижи правилна оценка на Вашето състояние и осъществяване на контакт с Вашия личен лекар;

  Нашите грижи ще започнат след получаване на Вашето съгласие и сключване на официално споразумение за исканите от Вас услуги в рамките на предложения от нас каталог;

  Вие вземате пряко участие при изготвянето на графика за домашни посещения, които се съставя съобразно Вашите индивидуални нужди.

   

  Каталог на услугите

 2. Манипулации по назначение на семейния общопрактикуващ лекар: мускулни, подкожни, въвкожни инжекции; превръзки /имобилизиращи и на рани/; грижи за борба против декубитус; правене на очистителни клизми; измерване стойностите на кръвната захар с глюкомер; вземане на материали за основни лабораторни изследвания /кръв, урина и др./;
 3. Следене на физиологичните показатели на пациента: дишане, пулс, кръвно налягане, температура, отделяне;
 4. Контрол за правилното и редовно приемане на лекарствените средства;
 5. Грижи за индивидуалната хигиена, за хранителния режим и емоционалния статус на пациента;
 6. Придружаване на пациента при консултативни прегледи, лабораторни изследвания и други /при необходимост/;
 7. Обучение на пзциента и близките му в основните принципиза самопомощ и боравене с помощните средства.
 8.  

  Каква е целта на Програма "Домашни грижи"?Център Домашни грижи

  Чрез услугите на центровете за Домашни грижи да се помогне на възрастните, хронично-болните и хората с трайни увреждания да преодолеят затрудненията сиот здравословен характер и да възвърнат пълноценното си участие в социалниа живот на общността.

   

  Какво получавате от Центъра за Домашни грижи?

 9. Редовни грижи за Вас или друг член на Вашето семейство;
 10. Професионализъм и конфиденциалност при изпълнение на поетите от нас ангажименти;
 11. Улесняване при осъществяването на контакти с лекари - специалисти;
 12. Месечни срещи и здравни беседи на теми, избрани от Вас;
 13. Помощ в домакинството;
 14.  

  Къде и кога се осъществява грижата за пациентите?Център Домашни грижи

 15. Всички манипулации се извършват в домашни условия, по назначение на Вашия личен лекар или друг специалист, следящ Вашето състояние. За целта се води стриктна документация, която улеснява работата и връзката с Вашия личен лекар;
 16. Работното време на Центъра за Домашни грижи е от понеделник до петък, без официалните празници, от 09.00 до 17.30 ч.

 17. Какъв е съставът на Центъра за Домашни грижи?Център Домашни грижи

 18. Висококвалифицирани медицински сестри и домашни помошници, притежаващи удостоверение за успешно преминат специализиран курс "Домашни грижи".
 19. Предварителната им подготовка отговаря на най-съвременните изисквания в тази област и отразява опита на развитите европейски страни. Допълнителната квалификация на медицинските сестри и домашните помощнициса изисквания за работа при нас.
 20. Обучителните програми, проведени от БЧК, се състоят от 160 часа за медицински сестри и 100 часа за домашни помощници.
 21. Те са подготвени от експерти по домашни грижи на Швейцарски Червен кръст и реализирани съвместно с преподавателите на Факултета по Обществено здраве към МУ-София.
 22. Всички работещи в Центъра за Домашни грижи притежават специални легиматиционни карти със снимки и печат, гарантиращи тяхната принадлежност към Българския Червен кръст.

 23. Кой може да се ползва от услугите на Центъра за Домашни грижи?

 24. Пациети, които искат да останат в домашната сисреда и имат личен лекар;
 25. Възрастни с различни хронични заболявания, изискващи контрол на физиологични показатели - кръвно налягане, кръвна захар, температура и т.н;
 26. Хора с различни по тежест увреждания, които пречат на самостоятелния начин на живот;
 27. Пациенти във възстановителен стадий след прекарани тежки системни заболявания - инсулт, инфаркт;
 28. Пациенти в следоперативен стадий с приключено интензивно лечение, неизискващи 24-часово непрекъсното наблюдение.
 29.  

  Условие за ползване на услугите на Центъра за Домашни грижи:

 30. Възрастни хора, които живеят в района на съответната община;
 31. Основен месечен доход - до 192 лв., като отговарят поне на един от следните критерии - самотно живеещи; хора с трайни увреждания или хронични заболявания; лица, непритежаващиземя, осигуряваща допълнителни доходи или неполучаващи наем от собственост.
 32. Център 'Домашни грижи'Център 'Домашни грижи'Център 'Домашни грижи'

  Център 'Домашни грижи'Център 'Домашни грижи'Център 'Домашни грижи'

  Центровете за Домашни грижи функционират благодарение на финансовата подкрепа на Италиански Червен кръст, Швейцарски Червен кръст, Германски Червен кръст