ПО ИНИЦИАТИВА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ В ПАРТНЬОРСТВО С БЧК И ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РБ „проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“, СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО-АГИТАЦИОННА КАМПАНИЯ „ВАКСИНИРАЙ СЕ! СПАСИ ЖИВОТ!“

Неделя, 12 Септември 2021
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ПО ИНИЦИАТИВА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ В ПАРТНЬОРСТВО С БЧК И ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РБ „проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“, СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО-АГИТАЦИОННА КАМПАНИЯ „ВАКСИНИРАЙ СЕ! СПАСИ ЖИВОТ!“Във връзка с установеното нарастване на случаите на заболели от COVID 19 по инициатива на кмета на Община Ловеч г-жа Корнелия Маринова, в сътрудничество с доброволческите екипи на Български Червен Кръст- Ловеч и Център за работа с доброволци“ към РБ „Проф. Беню Цонев“- Ловеч се проведе в рамките на две седмици 23.08.2021г – 05.09.2021г. нформационно-агитационна кампания „Ваксинирай се! Спаси живот!“.

В рамките на кампанията, в град Ловеч и малките населени места бяха разяснявани ползите от ваксинацията и възможностите за ваксиниране. Раздадоха се информационни материали, разработени от община Ловеч, с посочени в тях телефони за възникнали въпроси, касаещи ваксинацията. Флайъри и информационни материали бяха поставени в офиса на БЧК и РБ „Проф. Беню Цонев“- Ловеч. Информационни материали ще бъдат предоставени на бенефициентите от град Ловеч в пункта в офиса на БЧК за предоставяне на хранителни пакети по Програма „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ -2019, която ще стартира на 20ти септември.

Най-активни бяха жителите на селата Дренов и Владиня, за които Кмета на двете села г-жа Светлана Недялкова, здравния медиатор на община Ловеч г-жа Наргиз Михайлова и РЗИ организираха мобилен кабинет за ваксиниране на 12 души. Записани за ваксинация има и към общо практикуващите лекари.

Проведоха се работни срещи с кметовете и кметските наместници на малките населени места в Общината, както и срещи с представители различни браншови съсловия, за да се намери правилния подход за справяне с усложнената епидемиологична обстановка.

Кампанията е част от Плана за действие, който цели да се насърчи имунизационния процес и хората да направят информиран избор за ползите от ваксинирането. Четвъртата вълна на COVID-19 настъпва и постигането на високо ваксинно покритие е сред основните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.

ПО ИНИЦИАТИВА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ В ПАРТНЬОРСТВО С БЧК И ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РБ „проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“, СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО-АГИТАЦИОННА КАМПАНИЯ „ВАКСИНИРАЙ СЕ! СПАСИ ЖИВОТ!“ПО ИНИЦИАТИВА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ В ПАРТНЬОРСТВО С БЧК И ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РБ „проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“, СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО-АГИТАЦИОННА КАМПАНИЯ „ВАКСИНИРАЙ СЕ! СПАСИ ЖИВОТ!“ПО ИНИЦИАТИВА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ В ПАРТНЬОРСТВО С БЧК И ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РБ „проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“, СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО-АГИТАЦИОННА КАМПАНИЯ „ВАКСИНИРАЙ СЕ! СПАСИ ЖИВОТ!“

 

ПО ИНИЦИАТИВА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ В ПАРТНЬОРСТВО С БЧК И ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РБ „проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“, СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО-АГИТАЦИОННА КАМПАНИЯ „ВАКСИНИРАЙ СЕ! СПАСИ ЖИВОТ!“ПО ИНИЦИАТИВА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ В ПАРТНЬОРСТВО С БЧК И ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РБ „проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“, СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО-АГИТАЦИОННА КАМПАНИЯ „ВАКСИНИРАЙ СЕ! СПАСИ ЖИВОТ!“ПО ИНИЦИАТИВА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ В ПАРТНЬОРСТВО С БЧК И ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РБ „проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“, СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО-АГИТАЦИОННА КАМПАНИЯ „ВАКСИНИРАЙ СЕ! СПАСИ ЖИВОТ!“

ПО ИНИЦИАТИВА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ В ПАРТНЬОРСТВО С БЧК И ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ КЪМ РБ „проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“, СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО-АГИТАЦИОННА КАМПАНИЯ „ВАКСИНИРАЙ СЕ! СПАСИ ЖИВОТ!“