Създаване на Българския Червен Кръст

  • ПДФ

Марин ДриновСамо два месеца след Освобождението (през май 1878 г.), по идея на Марин Дринов, се подготвя основането на първото червенокръстко дружество в България.

Младата Българска държава осъзнава значението на Червенокръсткото движение при формиране на своята здравна и социална политика и всячески подкрепя създаването на клонове в цялата страна.

 

"Делото на Червения Кръст е дело общонародно и неговите родолюбиви и високо хуманни начинания трябва всеки българин от сърце да поощри и подкрепи"
Цар Борис III за БЧК

 

Цар  Борис III подпис печат