Председатели на БЧК от създаването му

  • ПДФ

Дейността на Българския Червен кръст в помощ на българската държава в продължение на 130 години се ръководи от видни наши общественици.

Митрополит Мелетий Софийски 1878

Митрополит Мелетий Софийски

1878

Митрополит Серафим  1879

Митрополит Серафим

1879

Митрополит Климент  (Васил Друмев) 1885-1887

Митрополит Климент

(В. Друмев)
1885-1887

Д-р Пантелей  Минчович 1888-1889 и 1896-1898

Д-р Пантелей Минчович

1888-1889

1896-1898

Д-р Панайот Жечев  1890-1892

Д-р Панайот Жечев

1890-1892

Д-р Георги Сарафов  1893-1895

Д-р Георги Сарафов

1893-1895

Иван Евстратиев Гешов  1898-1924

Иван Евстратиев Гешов

1898-1924

Проф.д-р Стоян Данев  1924-1938

Проф. д-р Стоян Данев

1924-193

Васил Моллов

Проф. д-р

Васил

Моллов

1938

Проф. д-р Димитър Ораховац

Проф. д-р

Димитър

Ораховац

1939-1945

Проф.д-р Любен Рачев 1945-1949

Проф. д-р

Любен Рачев

1945-1949

Д-р Петър Коларов 1959 - 1965

Д-р Петър

Коларов

1959 - 1965

Д-р Кирил Игнатов 1966 - 1991

Д-р Кирил

Игнатов

1966 - 1991

Проф. д-р Стоян Саев 1991 - 2001

Проф. д-р

Стоян Саев

1991 - 2001

Христо Григоров 2001

Христо

Григоров

2001