Доброволчеството в Българския Червен кръст:

  • ПДФ

Доброволчество Съчетаването на двата принципа - доброволност и хуманнаст е заложено в генезиса на Червенокръсткото движение. Доброволността предполага безкористност и като такава е еманация на хуманността.
За реализацията им в реалния живот са необходими договорености, правила и норми в духа на мисълта на Робер Шуман (автор на проекта за Обединена Европа), че нищо не е възможено без доброволността и нищо не е трайно без институциите.


ДоброволчествоДоброволчеството в Българския Червен кръст:

  • се мотивира от свободната воля и желание на личността, а не от стремеж за материални или финансови облаги или от външен (социален, икономически или политически) натиск;
  • цели да облагодетелства уязвимите хора и техните общности, в съответствие с фундаменталните принципи на Червения кръст и Червения полумесец;
  • се организира от официални представители на Българския червен кръст.

Доброволчество