Как се става доброволец на БЧK?

 • ПДФ

Доброволчество Кой може да бъде доброволец?

Доброволец на БЧК може да бъде всеки, без разлика на раса, пол, религия, социално положение и политически възгледи, който действа в съответствие с основните принципи и Етичния кодекс на Червения Кръст.
Доброволците на Българския Младежки Червен кръст (БМЧК) са на възраст между 14 и 35 години.
Доброволецът на БЧК/БМЧК работи епизодично или постоянно за организацията.

Доброволецът на БЧК/БМЧК е:

Доброволчество

 • доброволец, предоставящ различни социални услуги;
 • доброволец-ръководител;
 • доброволец-експерт или съветник;
 • доброволец-администратор;
 • доброволец-фондонабирач;
 • доброволец-застъпник.

 

За да станете доброволец на Българския Червен кръст?

 • Свързвате се с общинската/областната организация на БЧК/БМЧК;
 • Преминавате обучение по основни знания за Червения кръст
 • Срещате се с други доброволци на БЧК/БМЧК и участвате в различни дейности - проекти, програми, долекарска помощ, водно спасяване, кръводаряване
 • Вече сте доброволец на БЧК.