МЛАДЕЖКАТА ЧЕРВЕНОКРЪСТКА ОРГАНИЦЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ С РЕДИЦА СЪБИТИЯ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО И

  • ПДФ

МЛАДЕЖКАТА ЧЕРВЕНОКРЪСТКА ОРГАНИЦЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ С РЕДИЦА СЪБИТИЯ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО ИБМЧК стартира кампанията „100 дръвчета за 100 години“. В рамките на четири дни, от 22.04/Деня на земята/ до 25.04.2021 г., в цялата страна ще бъдат засети 100 дръвчета от доброволци, служители и симпатизанти като кампанията е под надслов #Умножи доброто.

В тази връзка в партньорство с община Ловеч и в присъствието на Заместник-кметът на Община Ловеч Цветан Георгиев на 23 април сутринта се извърши залесяване, организирано от Българския младежки червен кръст (БМЧК) в Ловеч по повод неговата 100-годишнина. Заедно с Цветомира Георгиева, директор на Секретариата на ОС на БЧК-Ловеч, както и доброволци БМЧК и служители от общината, бяха засадени десет дръвчета. Пет нови липи вече красят пешеходната алея при Салито, а други пет - в кв. „Младост“.

По време на акцията заместник-кметът Цветан Георгиев връчи на Цветомира Георгиева поздравителен адрес от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и кристал „Ловешка крепост“ по повод годишнината.

С тази кампания искаме да насочим вниманието на обществото към темите екология и климатични промени и също така да призовем хората да организират и провеждат повече кампании и дейности насочени към опазване на околната среда.

Това е първата мащабна кампания, която провеждаме по повод на 100 годишнината на младежката организация!

МЛАДЕЖКАТА ЧЕРВЕНОКРЪСТКА ОРГАНИЦЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ С РЕДИЦА СЪБИТИЯ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО ИМЛАДЕЖКАТА ЧЕРВЕНОКРЪСТКА ОРГАНИЦЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ С РЕДИЦА СЪБИТИЯ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО ИМЛАДЕЖКАТА ЧЕРВЕНОКРЪСТКА ОРГАНИЦЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ С РЕДИЦА СЪБИТИЯ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО И