БЧК ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА ПРОДУКТИ НА УЯЗВИМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ

  • ПДФ

БЧК започва раздаването на продукти на уязвими български граждани по Оперативната  програма за храниВ изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, на 20 септември 2021 г. Българският Червен кръст започва раздаването на 5 465 тона храни на обща стойност 13 348 650 лв. Реално от хранителните пакети ще се възползват 550 962 уязвими български граждани. Едночленните и двучленните семейства ще получат по един малък хранителен пакет с общо тегло 17, 540 кг, а тричленните и по-големите семейства - по един голям хранителен пакет с общо тегло 27,690 кг.

Всеки пакет съдържа 15 вида хранителни продукти: брашно, захар, леща, спагети, лютеница, конфитюр, както и 9 вида консерви: зелен фасул, зрял боб; домати, зелен грах; гювеч, говеждо месо; говежди кюфтета; пиле фрикасе и риба.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 309 временни пункта в област Ловеч ще продължи до 19 ноември 2021 г. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Списъците на подлежащите на подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и Управляващ орган на Оперативната програма.

Подробен график за раздаване на хранителните пакети по Програмата за област Ловеч:

Временни пунктове / населено място/ Адреси на пунктовете Период на раздаване

/ начална и крайна дата на раздаване /

 

Временни пунктове                  / населено място/

Адреси на пунктовете

Период на раздаване

/ начална и крайна дата на раздаване /

1

гр.Априлци

Пл. „Марин Сяров№1  НЧ” Петър Берон”  Зла река

04.10.2021-22.10.2021г.

2

гр.Летница

Ул. „Сергей Румянцев” №1

Общинска администрация гр. Летница

20.09.2021-15.10.2021г.

3

гр. Ловеч

Гр. Ловеч, ул. „Отец Паисий”№ 9 –за пункт Ловеч

Раздаване в населените места на Община Ловеч

20.09.2021-12.11.2021г.

 

20.09.2021-12.11.2021г.

4

гр.Луковит

Ул „Възраждане”№55   гр. Луковит

11.10.2021-12.11.2021г.

5

гр. Троян

Ул. „Македония” №38   гр. Троян

04.10.2021-29.10.2021г.

6

гр.Тетевен

Ул.”Трети март”№17  гр. Тетевен

01.10.2021-29.10.2021г.

7

Гр. Угърчин

Площад „Свобода” №3 Поликлиника ,гр. Угърчин

23.09.2021- 29.10.2021г.

8

Гр.Ябланица

Ул „Мико Петков”1-3,  гр. Ябланица

27.09.2021-20.10.2021г.

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

 

• Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2019/2020 г.;

• Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец юли 2021 г.;

• Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2020/2021 г.;

• Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 369,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец юли 2021г.;

• Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец юли 2021г.;

• Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец юли 2021 г., а по отношение на еднократните помощи - за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г.;

• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID-19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2021 г. до 31.08.2021 г.

Подробна информация, гражданите могат да получат от отговорните служители в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и в регионалните офиси на БЧК.

БЧК започва раздаването на продукти на уязвими български граждани по Оперативната  програма за храниБЧК започва раздаването на продукти на уязвими български граждани по Оперативната  програма за храниБЧК започва раздаването на продукти на уязвими български граждани по Оперативната  програма за храни