ДОБРОВОЛЦИ ОТ БЧК ЛОВЕЧ И „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ“ КЪМ РБ“проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“ ПОСЕТИХА ПОЖАРНАТА СЛУЖБА В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

  • ПДФ

ДОБРОВОЛЦИ ОТ БЧК ЛОВЕЧ И „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ“ КЪМ РБ“проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“ ПОСЕТИХА ПОЖАРНАТА СЛУЖБА В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИНа 18.09.2021 г. в традиционното провеждане на „Седмица на пожарната безопасност“ доброволци към БЧК-Ловеч и „Център за работа с доброволци“ към РБ “проф. Беню Цонев“ посетиха Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Ловеч. Мероприятието бе насочено към повишаване на културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност, издигане на престижа на професията, повишаване доверието на обществото към органите за пожарна безопасност и защита на населението и популяризиране на дейностите, осъществявани от РС ПБЗН.


Доброволците се запознаха с техниката и оборудването, пробваха да работят с кофпомпи, научиха как се пълнят с вода чрез кранове пожарните автомобили, усетиха емоцията да държат волана на пожарната кола, дори се качиха стълбата. Екипа на РС ПБЗН под ръководството на г-н Явор Абаджиев обясниха тънкостите на професията на доброволците и им предоставиха информационни материали, за което сърдечно им благодарим!

 

ДОБРОВОЛЦИ ОТ БЧК ЛОВЕЧ И „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ“ КЪМ РБ“проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“ ПОСЕТИХА ПОЖАРНАТА СЛУЖБА В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИДОБРОВОЛЦИ ОТ БЧК ЛОВЕЧ И „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ“ КЪМ РБ“проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“ ПОСЕТИХА ПОЖАРНАТА СЛУЖБА В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИДОБРОВОЛЦИ ОТ БЧК ЛОВЕЧ И „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ“ КЪМ РБ“проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“ ПОСЕТИХА ПОЖАРНАТА СЛУЖБА В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 

 

 

 

 ДОБРОВОЛЦИ ОТ БЧК ЛОВЕЧ И „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ“ КЪМ РБ“проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“ ПОСЕТИХА ПОЖАРНАТА СЛУЖБА В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИДОБРОВОЛЦИ ОТ БЧК ЛОВЕЧ И „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ“ КЪМ РБ“проф.БЕНЮ ЦОНЕВ“ ПОСЕТИХА ПОЖАРНАТА СЛУЖБА В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ