ВАЖНО!

  • ПДФ

Считано от 21.10.2021 г. се преустановяват всички присъствени групови занятия и обучителни курсове във всички структури на Българския Червен кръст.

2. Провеждането на занятия е допустимо при спазване на условията посочени в т.31 от Раздел I от заповедта на министъра на здравеопазването, а именно:

2.1. Лицата извършващи обучението и всички обучаващи се лица са ваксинирани или преболедували COVID – 19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед РД-01.33 от 27.08.2021г. на министъра на здравеопазването;

2.2. Представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на обучението изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID – 19 или бърз антигенен тест(до 48 часа преди началото на обучението), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед РД-01.33 от 27.08.2021г. на министъра на здравеопазването;

2.3. Организаторът на обучението е създал необходимата организация за допускане само на лица за които са изпълнени посочените по-горе условия.

2.4. Въведените по т.2.1 и 2.2 условия не се прилагат по отношение на обучаеми ненавършили 18 години.

Спазването на противоепидемичните мерки по време на практическата част от курса е задължително. Всеки участник в курса трябва да носи със себе си по 2 броя еднократни маски или само една за многократна употреба, химикалка и 1 чифт ръкавици за еднократна употреба.