БМЧК отбелязва 1 декември - Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН

  • ПДФ

На 1 декември 2021 г. от 16 часа в на центъра на град Ловеч, и Тетевен доброволци на БМЧК проведоха информационна АНТИ СПИН акция. Предоставиха на гражданите възможността да получат подарък от таблото на желанията, както и да напишат послание за жертвите на СПИН, раздадоха и презервативи и информационни материали и поставиха в плакати в центъра на Тетевен.

Доброволците от клуб Тетевен изпратиха и информация към ученическия съвет на НПГГСД „Сава Младенов“, с която те се запознаха в създадената класна стая онлайн. Клуб Ловеч пък изнесоха кратка презентация на кандидат шофьорите по време на курса им по първа помощ при пътно транспортни произшествия и предоставиха презервативи и информационни материали.

На 1 декември се отбелязва Световният ден за борба срещу СПИН. Датата е определена през 1988 година по инициатива на Световната здравна организация, с цел да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи със заболяването. Тази година фокусът на световната кампания е подобряване на достъпа до превенция, лечение и грижи за младите хора (10 - 19 години), една група, която продължава да бъде уязвима въпреки усилията досега. 
България е страна със сравнително ниско разпространение на ХИВ в общата популация. По данни на Европейския център за контрол на заболяванията (2011 г.) честотата на новите случаи с ХИВ в страните от Европейския съюз е средно 5,7 случая на 100 000 души население, а в България - 2,7 случая на 100 000. У нас през 2013 г. броят на ново-инфектираните мъже е пет пъти по-голям от броя на ново-инфектираните жени. По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към 22 ноември 2013 г. общият брой на официално регистрираните в страната лица, живеещи с ХИВ/СПИН е 1811. Тази година близо 39% от ново-регистрираните са млади хора на възраст под 29 години.