МЛАДИТЕ ДОБРОВОЛЦИ С ДОБРОВОЛЦИ ОТ ПРЕСЯКА ПОСАДИХА ДРЪВЧЕТА В ПОДКРЕПА ИНИЦИАТИВИТЕ ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА

  • ПДФ

По повод Деня на Земята и във връзка с отбелязването на 100-годишнината си, Българският младежки Червен кръст проведе Национална кампания „Умножи доброто“. В периода 22-25.04.2021 г. в цялата страна бяха засети дръвчета.
Младите червенокръстци от клуб Ловеч заедно с Валентина Цвяткова – Кметски наместник на с. Пресяка и доброволци Георги Миленов Георгиев, Мая Йовкова, Валери Василев Вутев, Велислава Маринова Христова и Илия Илиев Петров засадиха 7 дръвчета бор и явор в градинката до сухата чешма в село Пресяка, обществения парк под училището, градинката на ул. „Александър Стамболийски“ и градинката до Читалището. Дръвчетата се посадиха в обществени и значими на селото места.

Целта на кампанията бе да насочи вниманието на обществото към темите екология и климатични промени, както и да призове хората да организират и провеждат повече кампании и дейности за опазване на околната среда. Името на кампанията “Умножи доброто“ е избрано неслучайно и цели да провокира хората чрез добротворчество и благотворителност да потърсят повече начини за участие в дейности за подобряване благосъстоянието на децата и младите хора и обществото в цялост.