ДОБРОВОЛНИТЕ ЕКТИПИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ КЪМ БЧК ЛОВЕЧ ПРОВЕДОХА ТРЕНИРОВЪЧНО УЧЕНИЕ В ТЕТЕВЕН С ОБУЧИТЕЛИ ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ЛОВЕЧ ТЕТЕВЕН

  • ПДФ

На 10ти и 11ти септември във връзка с отбелязване на „Световния ден на първата помощ“, в Туристическа спалня „Козница“ край гр.Тетевен
се проведе обучение на 13 члена на „Доброволен екип за реакция при бедствия, аварии и катастрофи/ДЕРБАК/-Ловеч и 7 активни доброволци с преподаватели Румен Талов – Началник отряд ПСС Тетевен, Станчо Станчев-инструктор планинско спасяване в ПСС Тетевен и Светослав Генков – Началник отряд ПСС Ловеч, на тема “Оказване на първа помощ и психо социална подкрепа на пострадал в планината. Начини за пренасяне на пострадал. Импровизирани средства за транспорт на пострадал в планината”.
То беше насочено към членовете на Доброволния екип за работа при бедствия аварии и катастрофи /ДЕРБАК/ от област Ловеч и активни доброволци.

В рамките на няколко сесии участниците получиха основни теоретични и практически знания за работата на планинска спасителна служба, оцеляване в планината при различни метереологични обстановки – опасности, готовност, поведение и предпазване, екипировка, радиостанции и радиовръзки в планината, що е  GPS устройство, изисквания  и радиодисциплина, ориентиране в планината, позициониране и основни познания в топографията, издирване на изгубен/и в планината – ръководство, познания за района, предварителна готовност, налична информация, участници и квалификация, транспорт, тактика на търсенето, работа с други организации при нужда, откриване и достигане на пострадалия/ите, обследване на състоянието и оказване при нужда на първа помощ и психо социална подкрепа , извеждане от опасен терен и транспорт. Бе проведена и акция за издирване на изгубено дете в планински условия, оказване на първа помощ и транспортиране с импровизирани средства за транспорт – според горните теоретични теми като участниците бяха разпределени в екипи. 
Програмата бе съобразена с обучителната система на БЧК и участниците придобиха надграждащо ниво на подготовка и работа в планината.