БЧК-ЛОВЕЧ И ОБЩИНА ТРОЯН СТАРТИРАТ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКО ПРОСТРАНСТВО С ПОЧИСТВАНЕ, ВКЛЮЧВАЙКИ СЕ В КАМПАНИЯТА „ДА ПОЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

  • ПДФ

На 17ти септември, включвайки се в тазгодишното послание на кампанията на БТВ под надслов „Подай ръка на природата“, която е насочена към личната отговорност и принос в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата, ОС на БЧК – Ловеч и община Троян стартират проект на Международната Федерация на Червения кръст и Червения Полумесец “Space to create” / МФЧКЧП/. Екипът на Червенокръстката организация, доброволци от „Доброволен екип за реакция при бедствия, аварии и катастрофи“ към БЧК-Ловеч, БМЧК-Троян, доброволци от община Троян, ръководени от Валентина Петкова и Гергана Иванова и включилите се граждани Георги Илиев, Събчо Филипов и Иво Филипов, почистиха основно градинката срещу бензиностанция Петрол в Троян, отстранявайки избуяли храсти, събраха листа и боклуци и почистиха с мотики алеята на площадката, отстранявайки тревата за да се подготви за асфалтиране.

Проекта на МФЧКЧП предвижда изграждането на младежки пространства в 6 областни градове в страната, от която е и област Ловеч. Основната цел на проекта е да овласти доброволците на БМЧК да облагородят изоставени или слабо поддържани градски площи и да ги превърнат в креативни пространства за провеждане на обучения, тренинги, акции и кампании както в рамките на организацията, така и в партньорство с местни партньори, работещи в сферата на младежта, доброволчеството, спорта и опазването на околната среда. Основна предпоставка за осъществяването на подобен проект е доброто сътрудничество с местните власти в областните градове, с които се предвижда сключване на партньорства за предоставяне на достъп и ползване на подобен тип градски площи с цел промотиране на доброволчеството и грижата за устойчивата градска среда.

Освен изграждането на площадката ще бъдат проведени и обучения, акции, открити уроци, ателиета, в които ще се включат доброволците от БМЧК, община Троян, партньори от регионални НПО, училища и ЦНСТ.

Площадката ще бъда изградена в рамките на една година и ще бъда поддържана в партньорство и съфинансирана от община Троян.